Skoči na vsebino

II. NAVODILO ZA DELO DELOVNIH SKUPIN – 3. DEL

Vlada RS je na dopisni seji dne 22.06.2010 zadolžila Ministrstvo za finance in Službo vlade za razvoj in evropske zadeve, da pripravita navodila za delo delovnih skupin in obliko za sporočanje podatkov, kar objavljamo v nadaljevanju.

 

Vlada je potrdila projekcije odhodkov državnega proračuna za leti 2011 in 2012 in sicer na najvišjem nivoju programske strukture – nivoju politike. Naloga delovnih skupin je, da do 7. julija 2010 pripravijo projekcije tudi za nižje nivoje programske strukture (program in podprogram) in delitev po predlagateljih finančnih načrtov.

 

V skladu s 3. točko sklepov vlade se je, zaradi drugačne umestitve regionalne politike v programsko klasifikacijo, prilagodila projekcija odhodkov državnega proračuna po politikah za leto 2011 in 2012. Prosimo, da delovne skupine pri usklajevanju razreza znotraj politike upoštevate novo prilogo 3.

 

Usmeritev za prenos proračunskih postavk

 

Navodilo za delo delovnih skupin - 3. Del

Vlada RS je sprejela tudi Programsko klasifikacijo odhodkov po politikah, programih in podprogramih.

 

V pomoč pri sklicevanju delovnih skupin smo pripravili tudi seznam predlagateljev finančnih načrtov, ki so vključeni v posamezno politiko.

 

Pripravili smo razvrstitev proračunskih postavk po novi programski klasifikaciji. Navedene so vse proračunske postavke, na katerih so realizacija v letu 2009, sprejeti ali veljavni proračun za leto 2010, predlog rebalansa proračuna za leto 2010 ali sprejeti proračun za leto 2011.


V kolikor bi kot pomoč pri svojem delu potrebovali tudi proračunske postavke iz preteklih let ali morda izvoze v Excel se obrnite na MF, Sektor za proračun, mojca.voljc(at)mf-rs.si.

SPU11_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU121_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU122_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU123_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU124_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU125_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU126_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU131_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU132_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU134_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU135_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU136_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU14_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU150_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU151_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU152_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU153_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU154_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU155_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU156_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU159_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU15_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU16_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU17_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU18_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU19_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU20_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU21_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU23_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU24_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU25_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU26_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU27_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU31_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU32_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU33_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU35_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU39_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU41_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU42_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU44_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU454_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU46_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU50_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf
SPU62_programska_klasifikacija_2010_SPU_PU_PP.pdf