Skoči na vsebino

I. PRORAČUNSKI PRIROČNIK TER DRUGA NAVODILA ZA PRIPRAVO FINANČNIH NAČRTOV

Vlada RS je na seji dne 15.07.2010 določila razrez odhodkov državnega proračuna po politikah do nivoja podprograma in predlagatelja finančnega načrta ter zavezala Ministrstvo za finance, da v sodelovanju s Službo vlade za razvoj in evropske zadeve izda Navodilo za pripravo predlogov proračunov RS za leti 2011 in 2012 do 20.07.2010.

 

Tehnična priprava državnega proračuna bo tudi letos potekala v informacijskem sistemu SAPPrA – vnos potrebnih podatkov smo omogočili z današnjim dnem. Kot ste že seznanjeni, bo pri tehnični pripravi finančnih načrtov v letošnjem letu kar nekaj novosti, ki bodo tehnično podprle dogovorjene vsebinske spremembe. Le-te podrobno pojasnjujemo v proračunskem priročniku, ki ga bomo letos izjemoma, zaradi velikega obsega novosti, dopolnjevali. Na tem mestu bomo tako postopoma objavljali dodatna navodila in pojasnila, zato vam svetujemo, da stran obiščete večkrat in se z morebitnimi novostmi tekoče seznanjate. Na nekaj bistvenih poudarkov pa vas opozarjamo v nadaljevanju.

 

Usmeritve Proračuna 2011 in 2012 (12.8.2010)
Pojasnilo v zvezi z zaključevanjem vnosov finančnih načrtov v sistem SAPPrA

Urejanje finančnih načrtov za leti 2011 in 2012, 3. 9. 2010

B) Vnos ciljev in kazalcev

 

Da bi vam olajšali delo, smo se s Službo vlade za razvoj in evropske zadeve dogovorili, da vam podatke o načrtovanih ciljih in vrednosti kazalcev, ki ste jih že posredovali v obliki LFA matrik, v ustrezni obliki ponudimo v aplikaciji SAPPrA. SVREZ podatke o ciljih in kazalcih še ureja, zato bo obrazec za vnos ciljev in kazalcev omogočen, ko bodo podatki prevedeni v ustrezno obliko in preneseni v aplikacijo SAPPrA ter s tem na voljo za vaše nadaljnje urejanje. Obrazec bo aktiviran predvidoma 30.07.2010.

C) Pravice za delo z aplikacijo SAPPrA

 

Naj vas spomnimo, da vsak uporabnik za dostop do spletne aplikacije potrebuje svoje uporabniško ime in geslo. Navodilo za dodelitev pravic je objavljeno tukaj.

 

Za pregledovanje podatkov je na voljo modul Realizacija proračuna, v katerem si lahko pripravite poljubne izpise po novi programski klasifikaciji za tiste proračunske uporabnike, za katere imate dodeljene pravice. V kolikor menite, da potrebujete pregled nad vsemi podatki določene politike (koordinator politike za tisto politiko, katere koordinator je), vas prosimo, da nam to sporočite. Navedite osebo, ki bo za to zadolžena: ime, priimek ter uporabniško ime, ki ga uporablja za dostop do spletne aplikacije SAPPrA (npr. MF51000).

 

Zahtevek v obliki dopisa, podpisan s strani koordinatorja politike, pošljite na naslov: Ministrstvo za finance, Sektor za proračun, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.

E) Predstavitev novosti

 

Zaradi številnih tehničnih novosti pri pripravi proračunov vam pri delu želimo kar najbolj pomagati, zato smo se odločili, da, poleg že uveljavljene telefonske tehnične pomoči tekom celotne priprave predlogov proračunov (številke so objavljene v proračunskem priročniku), organiziramo tudi predstavitev novosti v sistemu SAPPrA.

 

Predstavitev bomo izvedli na Ministrstvu za finance, Beethovnova 11, visoko pritličje in sicer v treh terminih na podlagi predhodne prijave. Zaradi omejitve prostora v posamezno skupino lahko povabimo do 30 oseb, zato vas prosimo, da se prijavita največ po 2 osebi iz posameznega predlagatelja finančnega načrta. V kolikor se bo pokazala potreba (zaradi velikega zanimanja, odsotnosti zaradi dopustov,…) bodo naknadno organizirani dodatni termini (naknadno jih bomo objavili na spletnih straneh).

 

Predstavitev bomo izvedli v terminih ponedeljek 26.07., torek 27.07. in sreda 28.07. s pričetkom ob 9-ih in predvidenim zaključkom do 12-e ure. Prijave posredujte na elektronski naslov: mojca.voljc(at)mf-rs.si  - kot že omenjeno, bomo prijave sprejemali do zasedbe mest v posameznem terminu.