Skoči na vsebino

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007

Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2007

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA


II. POSEBNI DEL PRORAČUNA


III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOVObrazložitve predloga rebalansa proračuna za leto 2007