Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIPRAVA PRORACUNA

Postopek priprave in sprejemanja državnega proračuna

Postopek priprave in sprejemanja državnega proračuna delimo na vladno in parlamentarno fazo:

  1. postopek priprave predloga državnega proračuna in potrditve na vladi
  2. postopek obravnave in sprejemanja državnega proračuna v državnem zboru.

V Sloveniji se praviloma sprejemata proračuna za dve leti, za prihodnje leto (t+1) in leto, ki temu sledi (t+2). S tem se zagotavlja kontinuirano financiranje države za dve leti. Zato tečeta postopka za pripravo predloga sprememb proračuna za prihodnje leto in pripravo predloga proračuna za leto, ki sledi prihodnjemu letu, sočasno. Vrstni red in opis posameznih dokumentov je opisan na strani Dokumenti, struktura državnega proračuna pa na strani Sestavni deli proračuna. Postopke in roke za pripravo predlogov proračunov podrobneje ureja Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna ter vlada s svojimi sklepi.

 

Na tem mestu so objavljeni nekateri dokumenti, ki vam bodo v pomoč v postopku priprave predloga državnega proračuna  in sicer:

  • Navodila za pripravo proračuna, to je proračunski priročnik, ki ga Ministrstvo za finance posreduje neposrednim proračunskim uporabnikom kot podlago za pripravo predlogov finančnih načrtov. Ta vsebuje sklepe proračunske seje vlade, temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga državnega proračuna, s strani vlade določen razrez odhodkov po posameznih področjih ter natančnejša navodila in roke za pripravo predlogov finančnih načrtov.
  • Metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih
  • Pregled virov sredstev – tipov proračunskih postavk

Vlada posreduje predloge proračunov v Državni zbor RS. Postopke obravnave in sprejemanja državnega proračuna v Državnem zboru RS podrobneje določa Poslovnik državnega zbora Republike Slovenije. Proračuni, ki jih sprejme državni zbor, so objavljeni na strani Sprejeti proračun.

Priprava predloga rebalansa proračuna za leto 2019