Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NETO POLOŽAJ DRŽAVNEGA PRORAČUNA RS DO PRORAČUNA EU

Poročilo o neto položaju državnega proračuna Republike Slovenije do proračuna Evropske unije vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih proračuna RS, ki so bili zajeti z aplikacijo za pripravo proračuna in analize (APPrA). Poleg teh Republika Slovenija prejema tudi prilive na namenske podračune v okviru enotnega zakladniškega računa države pri Banki Slovenije, ki v tem izkazu niso navedeni, dokler po uspešno opravljenem nadzoru upravičenosti izdatkov sredstva niso evidentirana kot prihodek domačega proračuna. Pri oceni neto položaja državnega proračuna RS do EU prav tako niso upoštevani prilivi iz proračuna EU, ki so na osnovi centraliziranih razpisov Evropske komisije izplačani neposredno končnim upravičencem v Republiki Sloveniji iz naslovov Konkurenčnost za rast in zaposlovanje (npr. 7. okvirni program za raziskave, Vseživljenjsko učenje – Erasmus, Leonardo da Vinci…) ter Državljanstvo (Kultura, Mediji, Mladi v akciji ipd.).