Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov (NRP) je tretji del proračuna, ki je bil uveden z zakonom, ki ureja javne finance konec leta 1999 in s katerim je bilo uveljavljeno, da se izdatki proračuna za investicije in državne pomoči izkazujejo za obdobje štirih let ter z vsemi viri financiranja (proračunski in ostali viri). Na tej podlagi je bil prvi proračun v treh delih sprejet za leto 2001. V naslednjih letih se je NRP vsebinsko dopolnjeval in razvijal v smeri večletnega pristopa pri načrtovanju proračunskih izdatkov za investicijske projekte in programe, državne pomoči ter odhodke povezane s financiranjem skupnih evropskih politik in drugih donacij. V teh okvirih je bilo na letni ravni zajetih cca četrtina proračunskih odhodkov. Desetletje po uvedbi NRP pa se je ta okvir s pripravo k rezultatom usmerjenega proračuna za leto 2011 oz. NRP 2011-2014 razširil na celoten proračun. V NRP so sedaj vsi proračunski odhodki, poleg tistih, ki se nanašajo na razvojno politiko države in so prikazani v obliki konkretnih projektov, tudi ostali odhodki, ki so načrtovani v obliki ukrepov.

 

NRP je torej sestavni del proračuna RS, in se skladno s splošnim in posebnim delom proračuna pripravlja, sprejema, spreminja in izvršuje. O izvrševanju NRP se poroča med letom v sklopu Polletnega poročila o izvrševanju proračuna RS ter po zaključku leta v sklopu Zaključnega računa proračuna RS.

 

Metodološke osnove za ocenjevanje in vrednotenje projektov in programov, vrste in vsebino investicijske dokumentacije, postopke in udeležence pri pripravi investicijske dokumentacije predpisuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/06, 54/10 in 27/16)