Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEZNAM PREDPISOV

SEZNAM PREDPISOV NA PODROČJU MEDNARODNIH FINANČNIH ODNOSOV

  1. Mednarodne finančne institucije:

 

- Zakon o članstvu Republike Slovenije v Mednarodni banki za obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji, Mednarodnem združenju za razvoj in Mednarodni agenciji za zavarovanje investicij (Uradni list RS, št. 10/93);

 

- Zakon o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (Uradni list RS, št. 2/93. 70/98 in 29/10)

Act on Membership of the Republic of Slovenia in the International Monetary Fund

 

- Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Centra za razvoj financ (CEF) (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 8/14)

Act ratifying the Agreement on Establishing the Center of Excellence in Finance (CEF)

 

- Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sedežu med Vlado Republike Slovenije in Centrom za razvoj financ (CEF) (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/15)

Act ratifying the Headquarters Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Center of Excellence in Finance (CEF)

 

- Zakon o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj (Uradni list RS, št. 4/93 in 87/97)

 

- Zakon o članstvu Republike Slovenije v Medameriški razvojni banki (Uradni list RS, št. 57/93)

 

- Zakon o članstvu Republike Slovenije v Razvojni banki Sveta Evrope (Uradni list RS, št. 11/01)

 

  1. Evropska unija in Evroobmočje:

 

- Pogodba o delovanju Evropske unije, člena 308 in 309 ter Protokol (št. 5) o statutu Evropske investicijske banke (Uradni list Evropske unije 2016/C 202/01)

 

- Zakon o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju (Uradni list RS, št. 59/10 in 79/11)

Act Regulating the Guarantees of the Republic of Slovenia for Ensuring Financial Stability in the Euro Area

 

- Zakon o posojilu Helenski republiki (Uradni list RS, št. 56/10, 21/12 in 30/13)

Loan to Hellenic Republic Act

 

- Zakon o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško Republiko in Republiko Finsko (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4/12)

Act ratifying the Treaty Establishing the European Stability Mechanism between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Grand Duchy of Luxembourg, Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic and the Republic of Finland

 

- Zakon o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Litve (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/15)

"Act ratifying the adaptation to be made to the Treaty establishing the European Stability Mechanism between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Grand Duchy of Luxembourg, Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic and the Republic of Finland as a direct consequence of the accession of the Republic of Lithuania"

 

  1. Nasledstvo:

 

- Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vprašanjih nasledstva (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 20/02)

Agreement on succession issues

 

- Zakon o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (Uradni list RS, št. 29/06, 105/09 – odl. US in 59/10)

Act on the Succession Fund of the Republic of Slovenia and the High Representative of the Republic of Slovenia for Succession

 

- Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15)

Act Regulating the Enforcement of the European Court Of Human Rights Judgment in Case No. 60642/08