Skoči na vsebino

ORGANIZACIJA ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ (OECD)

Republika Slovenija je uradno postala članica Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) 21. julija 2010, ko je predala ratifikacijsko listino za pristop RS h konvenciji OECD depozitarju – Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Francije.

 

Vključitev v OECD za RS pomeni možnost enakopravnega sodelovanja z najpomembnejšimi svetovnimi gospodarskimi silami pri oblikovanju svetovnih standardov dobre prakse in dobrega upravljanja na različnih področjih. OECD oblikuje svetovno priznane standarde na številnih področjih gospodarskega razvoja, kot so na primer finančni trgi, investicije, upravljanje podjetij, mednarodna korupcija, zaposlovanje, okolje, izobraževanje, kakovost javne uprave, pa tudi na zelo specializiranih področjih, kot sta na primer jedrska energija in biotehnologija. Sprejemanje in izvajanje standardov in primerjave med državami so pomembni tudi za mednarodne investitorje. Ti se namreč za investiranje pogosto odločajo tudi na podlagi kriterijev, lestvic in primerjav iz podatkov, ki jih objavlja OECD.

 

Ministrstvo za finance skrbi za zastopanost RS v naslednjih vsebinskih odborih OECD: Odboru za finančne trge, Odboru za davčne zadeve, Odboru za ekonomske in razvojne preglede, Odboru za ekonomsko politiko, Delovni skupini za državno lastništvo in privatizacijske prakse, Delovni skupini visokih proračunskih uradnikov. V sodelovanju z drugimi ministrstvi pa zastopa RS v Odboru za zavarovanje in zasebne pokojnine ter v Odboru za investicije.

 

Nacionalni koordinator za zadeve OECD je Ministrstvo za zunanje zadeve.

 

Povezave:

OECD
OECD – Slovenia