Skoči na vsebino

ZAKLJUČNA FAZA PROJEKTA GRADNJE IN ZAGONA KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE ZA ODPADNE VODE V OBČINI GJORČE PETROV

Republika Slovenija je z donacijo podprla gradnjo komunalne čistilne naprave za odpadne vode z zmogljivostjo 19.500 populacijskih ekvivalentov v naselju Novo Selo v skopski občini Gjorče Petrov. Cel projekt, ki se je začel leta 2008, zajema izdelavo tehnične dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja, gradnjo sistema bazenov, kolektorjev in priključkov ter dobavo opreme čistilne naprave ter preizkusno obratovanje. Projekt bo pomembno prispeval k zmanjšanju onesnaževanja podtalnice, reke Vardar in izboljšanju zdravstvene varnosti prebivalcev.

 

Skupna vrednost celega  projekta znaša 6.500.000 EUR, od tega 1.500.000 EUR prispeva Republika Slovenija (preko Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj), 5.000.000 EUR pa Ministrstvo za okolje in prostorsko načrtovanje Makedonije. Vrednost zaključne faze projekta,  ki se nanaša na tehnični pregled, zagon in nato poskusno obratovanje ter izgradnjo dovozne poti znaša 138.430 EUR. Projekt je zaključen, izvedel ga je Riko industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d. o. o. 

 

Št. projekta oz. pogodbe /

C1611-15-420003

Donor project N°

Prejemnik sredstev /

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj /

Channel of delivery name

Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 () PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

14022: Sanitation - large systems

Financer / Extending agency

Ministrstvo za finance / Ministry of Finance

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

13.5.2015

Obdobje izvajanja / Start - End

od / from

13.5.2015

do / to

31.12.2016

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

 

138.430

2016

 

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

 

 138.430

2016

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cmsr.si/Dejavnosti/Mednarodno_razvojno_sodelovanje/Projekti/

Podnebne spremembe (blaženje) /

n.p. / n.a.

Climate change (mitigation)

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

1 - močno vpliva / significant objective

Climate change (adaptation)

Enakost spolov / Gender equality

n.p. / n.a.

Okolje / Aid to environment

1 - močno vpliva / significant objective

Dobro upravljanje / PD/GG

n.p. / n.a.