Skoči na vsebino

VZPOSTAVITEV REFERENČNEGA AKREDITACIJSKEGA LABORATORIJA V BIH ZA PROUČEVANJE KAKOVOSTI NAFTNIH DERIVATOV

Donacija Republike Slovenije predstavlja nabavo potrebne merilne opreme in instrumentov za vzpostavitev referenčnega akreditiranega laboratorija v BiH za proučevanje kakovosti naftnih derivatov. Ureditev tega sektorja bo imela pozitivne učinke tudi na mnogih drugih področjih, kar vpliva na krepitev proizvodnih in izvoznih zmožnosti države. Rezultat projekta je opremljen referenčni akreditirani laboratorij v BiH za proučevanje kakovosti naftnih derivatov. Projekt je izvedel Institut za kovinske materiale in tehnologije (IMT), Slovenija in je  zaključen.

 

Cilji projekta:

• izboljšan nadzor nad kakovostjo naftnih derivatov v prometu,

• povečanje kakovosti naftnih derivatov na tržišču BiH,

• preprečevanje nelojalne konkurence dobaviteljev cenejših nekvalitetnih goriv,

• zaščita naravnega okolja zaradi manjših izpustov v okolje (posredni učinek znižanje porabe zaradi boljše kakovosti),

• dostop lokalne industrije do storitev laboratorija,

• povečanje števila usposobljenih strokovnjakov.

 

Št. projekta oz. pogodbe /

C1611-15-420003

Donor project N°

Prejemnik sredstev /

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj /

Channel of delivery name

Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 () PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

32182: Technological research and develompent

Financer / Extending agency

Ministrstvo za finance / Ministry of Finance

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

13.5.2015

Obdobje izvajanja / Start - End

od / from

13.5.2015

do / to

31.1.2017

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

 

298.512

2015

 

361.643

2016

 

 

200.000

2017

 

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

 

298.512

2015

 

361.643

2016

 

 

200.000

2017

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cmsr.si/Dejavnosti/Mednarodno_razvojno_sodelovanje/Projekti/

Podnebne spremembe (blaženje) /

1 - močno vpliva / significant objective

Climate change (mitigation)

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

1 - močno vpliva / significant objective

Climate change (adaptation)

Enakost spolov / Gender equality

n.p. / n.a.

Okolje / Aid to environment

1 - močno vpliva / significant objective

Dobro upravljanje / PD/GG

n.p. / n.a.