Skoči na vsebino

UPRAVLJANJE OKOLJSKE IN TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V JAVNI LASTI OBČINE ŽABLJAK

Slovenija je na gorskem področju Žabljaka sofinancirala več razvojnih projektov, v okviru katerih je bilo postavljenih več infrastrukturnih objektov. Občina Žabljak nima ustreznega znanja za upravljanje in vzdržuje teh objektov, zato je zaprosila za donacijo Republike Slovenije. V okviru projekta bodo novoustanovljenemu podjetju za upravljanje javne infrastrukture pomagali slovenski strokovnjaki, ki imajo na tem področju mnogo izkušenj. Tako se bo slovensko znanje preneslo na upravljaljalce javne infrastrukture (športne in turistične) in s tem bo omogočeno trajnostno in ekonomsko koriščenje razvojnih pridobitev.

Cilji projekta:

- zagotoviti trajno rentabilnost javnih investicij neodvisno od javnih sredstev z zmožnostjo tekočega vzdrževanja infrastrukture.

 

Projekt v skupni vrednosti 164.000 EUR je Republika Slovenija podprla z donacijo v višini 82.000 EUR. Projekt izvaja Luka Šefic s.p., Ljubljana.

 

Št. projekta oz. pogodbe /

C1611-15-420003

Donor project N°

Prejemnik sredstev /

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj /

Channel of delivery name

Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 () PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

15110: Public sector policy and administrative management

Financer / Extending agency

Ministrstvo za finance / Ministry of Finance

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

13.5.2015

Obdobje izvajanja / Start - End

od / from

13. 10. 2016

do / to

31. 12. 2018

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

 

41.000

2016

 

 

41.000

2017

 

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

 

41.000

2016

 

 

41.000

2017

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cmsr.si/Dejavnosti/Mednarodno_razvojno_sodelovanje/Projekti/

Podnebne spremembe (blaženje) /

n.p. / n.a.

Climate change (mitigation)

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

n.p. / n.a.

Climate change (adaptation)

Enakost spolov / Gender equality

n.p. / n.a.

Okolje / Aid to environment

1 - močno vpliva / significant objective

Dobro upravljanje / PD/GG

1 - močno vpliva / significant objective