Skoči na vsebino

SONARAVNA SANACIJA DEPONIJE KOMUNALNIH ODPADKOV NA ŽABLJAKU

Deponija odpadkov v občini Žabljak ima zaradi naraščajočega števila turistov premajhne kapacitete, izcedne vode pa nekontrolirano pronicajo v podtalnico in reko Taro.  V okviru projekta, ki ga je z donacijo podprla Republika Slovenija, se bodo odpadki preložili na začasno odlagališče, na dno sedanje deponije se bo položila folija, ki bo onemogočila pronicanje izcednih voda v podtalnico. Odpadki se bodo ponovno položili na folijo, se prekrili, na njih pa se bodo zasadile lesne vrste, ki pospešujejo evapotranspiracijo in s tem ustrezno zmanjšajo pretok vode skozi odpadke. Izcedne vode se bodo prečiščevale v rastlinski čistilni napravi, kamor se bodo zlivale tudi izcedne vode iz sortirnice komunalnih odpadkov. Očiščena voda se bo vračala na nasad dreves. Kombinacija čistilnih procesov bo pospešila razgradne procese in stabilizacijo odloženih odpadkov ter s tem omogočila hitrejšo spremembo namembnosti odlagališča, katerega obratovanje se bo tako podaljšalo za 10 let. Postopek prekrivanja se bo ponovil čez nekaj let, do končnega zaprtja deponije. Vzdrževanje čistilne naprave bo prevzelo občinsko javno komunalno podjetje.

 

Cilj projekta je zagotovitev ustreznega odlaganja odpadkov za občino Žabljak ter zmanjšanje onesnaževanja prsti in vodotokov. Projekt izvaja podjetje IEI d.o.o., Maribor, Slovenija.

 

Št. projekta oz. pogodbe /

C1611-15-420003

Donor project N°

Prejemnik sredstev /

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj /

Channel of delivery name

Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 () PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

14050: Waste management / disposal

Financer / Extending agency

Ministrstvo za finance / Ministry of Finance

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

13.5.2015

Obdobje izvajanja / Start - End

od / from

13. 06. 2015

do / to

30.9.2017

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

 

150.000

2015

 

89.730

2016

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

 

150.000

2015

 

89.730

2016

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cmsr.si/Dejavnosti/Mednarodno_razvojno_sodelovanje/Projekti/

Podnebne spremembe (blaženje) /

n.p. / n.a.

Climate change (mitigation)

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

n.p. / n.a.

Climate change (adaptation)

Enakost spolov / Gender equality

n.p. / n.a.

Okolje / Aid to environment

1 - močno vpliva / significant objective

Dobro upravljanje / PD/GG

n.p. / n.a.