Skoči na vsebino

SANACIJA DEPONIJE V PLAVU

Obstoječa deponija v občini Plav onesnažuje vodne vire, zato je nujno potrebna njena sanacija, da se preprečijo negativni vplivi na okolje in na zdravje prebivalstva. Kot najprimernejša se je pokazala sonaravna rešitev. Ekoremediacijski ukrepi temeljijo na naravnih samočistilnih mehanizmih, ki vključujejo delovanje rastlin s privzemom vode, rastlinskih hranil in različnih onesnaževal prisotnih v tleh ter vnosom kisika in različnih metabolnih produktov, ki pospešujejo mikrobno aktivnost v tleh, mikrobno pretvorbo različnih onesnaževal v tleh ter različne fizikalne in kemijske pretvorbe in zadrževanje onesnaževal. Ekoremediacije predstavljajo dolgoročno rešitev za prečiščevanje odpadnih voda z deponije in zagotavljajo ohranjanje narave.

Cilji projekta:

- reševanje okoljskih problemov s pomočjo zelenih tehnologij

- ohranjanje okolja

- izboljšanje zdravstvene varnosti.

 

Skupna vrednost projekta znaša 250.000 EUR. Republika Slovenija ga je podprla z donacijo v višini 123.500 EUR. Projekt izvaja podjetje Limnos d.o.o. Ljubljana.

 

Št. projekta oz. pogodbe /

C1611-15-420003

Donor project N°

Prejemnik sredstev /

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj /

Channel of delivery name

Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 () PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

14050: Waste management / disposal

Financer / Extending agency

Ministrstvo za finance / Ministry of Finance

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

13.5.2015

Obdobje izvajanja / Start - End

od / from

15. 11. 2016

do / to

31.12.2018

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

 

123.500

2016

 

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

 

123.500

2016

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cmsr.si/Dejavnosti/Mednarodno_razvojno_sodelovanje/Projekti/

Podnebne spremembe (blaženje) /

n.p. / n.a.

Climate change (mitigation)

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

n.p. / n.a.

Climate change (adaptation)

Enakost spolov / Gender equality

n.p. / n.a.

Okolje / Aid to environment

1 - močno vpliva / significant objective

Dobro upravljanje / PD/GG

n.p. / n.a.