Skoči na vsebino

SANACIJA DEPONIJE V KORČI

Lokalna deponija odpadkov v regiji Korcë predstavlja nevarnost za prebivalstvo, ker se izcedne vode neprečiščene iztekajo v bližnji vir pitne vode. V okviru projekta se bodo iz odpada na deponiji izločile surovine za reciklažo, preostanek odpadkov se bo stisnil in prekril z zemljo, na katero se bodo zasadile ustrezne lesne vrste, ki pospešujejo evapotranspiracijo in s tem učinkovito zmanjšajo pretok vode skozi odpadke. Z realizacijo projekta se bo zmanjšalo onesnaževanje okolja, predvsem pitne vode, s čemer se bo izboljšala zdravstvena varnost prebivalcev. Zasaditev deponije bo pripomogla k večji biološki raznovrstnosti in povečani stabilnosti lokalnega ekosistema.

 

Cilji projekta:

- izboljšan trajnostni razvoj, ki temelji na ohranjanju in varovanju okolja

- izboljšano varovanje okolja

- izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev.

 

projekt v skupni vrednosti 407.000 EUR je Republika Slovenija podprla z donacijo v višini 147.500 EUR. Izvajalec projekta je BCCD Tirana, Albanija.

 

Št. projekta oz. pogodbe /

C1611-15-420003

Donor project N°

Prejemnik sredstev /

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj /

Channel of delivery name

Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 () PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

14050: Waste management / disposal

Financer / Extending agency

Ministrstvo za finance / Ministry of Finance

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

13.5.2015

Obdobje izvajanja / Start - End

od / from

8. 8. 2016

do / to

31.12.2017

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

 

147.500

2016

 

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

 

147.500

2016

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cmsr.si/Dejavnosti/Mednarodno_razvojno_sodelovanje/Projekti/

Podnebne spremembe (blaženje) /

1 - močno vpliva / significant objective

Climate change (mitigation)

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

n.p. / n.a.

Climate change (adaptation)

Enakost spolov / Gender equality

n.p. / n.a.

Okolje / Aid to environment

1 - močno vpliva / significant objective

Dobro upravljanje / PD/GG

n.p. / n.a.