Skoči na vsebino

RASTLINSKA ČISTILNA NAPRAVA ZA NASELJE VRANJINA

Neurejene odpadne vod v naselju Vranjina ogrožajo vodo Skadarskega jezera in s tem zdravstveno varnost okoliškega prebivalstva. V okviru projekta se bo postavila rastlinska čistilna naprava, pri katerih se odpadne vode čistijo z uporabo različnih rastlinskih vrst, peščenih substratov in načinov pretoka vode, ki omogočajo učinkovito odstranjevanje onesnaževal iz vode s pomočjo fizikalnih in kemijskih procesov, mikrobnega delovanja in rastlinskega privzema. Projekt bo pripomogel k zmanjšanju škodljivih emisij in koncentracij odpadnih voda ter k izboljšani zdravstveni varnosti prebivalcev.

Cilji projekta:

- reševanje okoljskih problemov s pomočjo zelenih tehnologij

- ohranjanje okolja

- izboljšanje zdravstvene varnosti.

 

Projekt v skupni vrednosti 245.000 EUR je Republika Slovenija podprla z donacijo 122.500 EUR. Projekt izvaja podjetje Limnos d.o.o. Ljubljana.

 

Št. projekta oz. pogodbe /

C1611-15-420003

Donor project N°

Prejemnik sredstev /

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj /

Channel of delivery name

Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 () PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

14031: Basic drinking water supply

Financer / Extending agency

Ministrstvo za finance / Ministry of Finance

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

13.5.2015

Obdobje izvajanja / Start - End

od / from

15. 11. 2016

do / to

31.12.2018

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

 

122.500

2016

 

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

 

122.500

2016

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cmsr.si/Dejavnosti/Mednarodno_razvojno_sodelovanje/Projekti/

Podnebne spremembe (blaženje) /

n.p. / n.a.

Climate change (mitigation)

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

n.p. / n.a.

Climate change (adaptation)

Enakost spolov / Gender equality

n.p. / n.a.

Okolje / Aid to environment

1 - močno vpliva / significant objective

Dobro upravljanje / PD/GG

n.p. / n.a.