Skoči na vsebino

OBNOVA IN OPREMLJANJE ŠPORTNE DVORANE DOBOJ

Poplave leta 2014 so močno poškodovale tudi športno dvorano v Doboju, ki je poleg športnih dogodkov in rekreacije prebivalcev gostila tudi šolarje in različne kulturne prireditve. Občina je sam objekt gradbeno že sanirala s pomočjo sredstev UNDP, za dokončanje obnove in nabavo opreme je imela delno zagotovljena lastna sredstva, za preostanek pa je zaprosila Republiko Slovenijo, ki je projekt z donacijo podprla. Cilj projekta je izboljšanje kakovosti izobraževalnega, kulturnega in športnega udejstvovanja prebivalcev. Vrednost projekta je 214.500 evrov, pri čemer RS prispeva v višini 109.395 evrov. Projekt je zaključen.

 

 

Št. projekta oz. pogodbe /

C1611-15-420003

Donor project N°

Prejemnik sredstev /

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj /

Channel of delivery name

Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 () PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

11120: Education facilities and training

Financer / Extending agency

Ministrstvo za finance / Ministry of Finance

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

11.4.2016

Obdobje izvajanja / Start - End

od / from

14.4.2016

do / to

31.12.2016

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

 

109.395

2016

 

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

 

109.395

2016

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cmsr.si/Dejavnosti/Mednarodno_razvojno_sodelovanje/Projekti/

Podnebne spremembe (blaženje) /

n.p. / n.a.

Climate change (mitigation)

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

1 - močno vpliva / significant objective

Climate change (adaptation)

Enakost spolov / Gender equality

n.p. / n.a.

Okolje / Aid to environment

n.p. / n.a.

Dobro upravljanje / PD/GG

n.p. / n.a.