Skoči na vsebino

NABAVA SPECIALIZIRANEGA KOMUNALNEGA VOZILA

 

Ob poplavah je bil v občini Cazin uničen večji del komunalne infrastrukture. Republika Slovenija je odobrila donacijo v višini 100.000 EUR za nakup specializiranega komunalnega vozila, s katerim bo lahko podjetje JKP Čistoća zagotavljalo učinkovitejšo izvedbo komunalnih storitev, na primer zbiranje in odvoz odpadkov, vzdrževanje cest in ulic ter vodovodnega sistema, prebijanje zamašenih jaškov in cevi ter dezinfekcijo območja. Cisterna se bo uporabljala tudi za oskrbo prebivalstva s pitno vodo na posebej ogroženih območjih. Urejeno upravljanje z odpadki bo omogočilo zmanjšanje onesnaževanja okolja, predvsem voda, odpravo nenadzorovanih odlagališč smeti, vzpostavitev normalne komunalne infrastrukture, večjo zdravstveno varnost prebivalcev in hitrejši razvoj regije. Projekt je bil zaključen septembra 2015, s prevzemom vozila od podjetja ATRIK d.o.o., Slovenija.

 

Št. projekta oz. pogodbe /

C1611-15-420003

Donor project N°

Prejemnik sredstev /

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj /

Channel of delivery name

Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 () PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

14050: Waste management / disposal

Financer / Extending agency

Ministrstvo za finance / Ministry of Finance

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

13.5.2015

Obdobje izvajanja / Start - End

od / from

14.5.2015

do / to

11.9.2015

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

 

100.000

2015

 

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

 

99.800

2015

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cmsr.si/Dejavnosti/Mednarodno_razvojno_sodelovanje/Projekti/

Podnebne spremembe (blaženje) /

n.p. / n.a.

Climate change (mitigation)

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

1 - močno vpliva / significant objective

Climate change (adaptation)

Enakost spolov / Gender equality

n.p. / n.a.

Okolje / Aid to environment

1 - močno vpliva / significant objective

Dobro upravljanje / PD/GG

n.p. / n.a.