Skoči na vsebino

NABAVA KOMUNALNEGA VOZILA IN ZABOJNIKOV ZA OBČINO ŽABLJAK

V okviru razvojnega sodelovanja med Slovenijo in Črno goro se je zgradila moderna čistilna naprava za odpadne vode na Žabljaku. Sledi nabava podporne opreme in infrastrukture. Projekt predvideva nabavo zabojnikov za smeti, manjšega komunalnega vozila s cisterno ter črpalko s sistemom »kanal jet« in drugimi manjšimi komponentami. Vozilo z nadgradnjami je namenjeno črpanju in prevozu odpadne vode in blata iz čistilne naprave za odpadne vode, greznic ter čiščenju in vzdrževanju kanalizacijskega sistema. Z realizacijo projekta se bo izboljšala javna higiena v mestu. Urejeno upravljanje z odpadnimi vodami bo omogočilo zmanjšanje onesnaževanja okolja, predvsem voda, s tem pa se bo povečala tudi zdravstvena varnost prebivalcev. Vzpostavila se bo normalna komunalna infrastruktura in omogočil hitrejši razvoj regije.

 

Cilji projekta:

- vzpostavitev nemotenega delovanja komunalne infrastrukture

- izboljšanje javne higiene.

 

Projekt v skupni vrednosti 110.000 EUR je Republika Slovenija podprla z donacijo 48.250 EUR. Vozilo je dobavilo podjetje Atrik d.o.o., Slovenija.

 

Št. projekta oz. pogodbe /

C1611-15-420003

Donor project N°

Prejemnik sredstev /

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj /

Channel of delivery name

Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 () PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

14050: Waste management / disposal

Financer / Extending agency

Ministrstvo za finance / Ministry of Finance

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

13.5.2015

Obdobje izvajanja / Start - End

od / from

13. 10. 2016

do / to

30.9.2017

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

 

49.795

2017

 

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

 

49.795

2017

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cmsr.si/Dejavnosti/Mednarodno_razvojno_sodelovanje/Projekti/

Podnebne spremembe (blaženje) /

n.p. / n.a.

Climate change (mitigation)

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

n1 - močno vpliva / significant objective

Climate change (adaptation)

Enakost spolov / Gender equality

n.p. / n.a.

Okolje / Aid to environment

1 - močno vpliva / significant objective

Dobro upravljanje / PD/GG

n.p. / n.a.