Skoči na vsebino

IZGRADNJA SORTIRNICE NA ŽABLJAKU

Z donacijo Republike Slovenije se je izvedel projekt izgradnje zbirnega centra in sortirnice odpadkov v občini Žabljak. V občini se nahajajo številne divje deponije, veliko odpadkov se odlaga tudi v reko Taro in njene pritoke. V okviru projekta se bodo postavili objekti in sortirna linija za ločevanje težke in lahke frakcije odpadkov. Težka frakcija se bo odlagala na regionalni zbiralni center Plevlja, sortirane frakcije pa se bodo balirale in pripravile za predajo podjetjem za predelavo sekundarnih surovin.

 

Izvedba projekta bo predstavljala demonstracijo novih tehnologij na področju ravnanja z odpadki in bo predstavljala primer dobre prakse ravnanja z odpadki. Projekt bo pripomogel k zaščiti okolja, zmanjšanju onesnaževanja podtalnih voda in ponovni uporabi dela odpadkov.

 

Cilji projekta so zaščita naravnega okolja (odstranjevanje onesnaževal iz podzemnih vod in zraka), zmanjšano onesnaževanje podzemnih vod, recikliranje odpadkov v surovine in zmanjšanje števila nelegalnih odlagališč.

 

 Projekt sta izvajala IEI d.o.o. iz Slovenije in Intermost d.o.o. iz Črne gore. Otvoritev je bila maja 2016

 

Št. projekta oz. pogodbe /

C1611-15-420003

Donor project N°

Prejemnik sredstev /

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj /

Channel of delivery name

Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 () PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

14050: Waste management / disposal

Financer / Extending agency

Ministrstvo za finance / Ministry of Finance

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

13.5.2015

Obdobje izvajanja / Start - End

od / from

13.5.2015

do / to

12.5.2016

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

 

602.671

2015

 

247.028

2016

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

 

602.671

2015

 

 

247.028

2016

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cmsr.si/Dejavnosti/Mednarodno_razvojno_sodelovanje/Projekti/

Podnebne spremembe (blaženje) /

n.p. / n.a.

Climate change (mitigation)

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

n.p. / n.a.

Climate change (adaptation)

Enakost spolov / Gender equality

n.p. / n.a.

Okolje / Aid to environment

1 - močno vpliva / significant objective

Dobro upravljanje / PD/GG

n.p. / n.a.