Skoči na vsebino

IZGRADNJA NAPRAVE ZA ČIŠČENJE VODA NA ZLATIBORU

Odpadne vode v urbanih območjih občine Čajetina, katerega del je tudi turistični center Zlatibor, se zlivajo v kanalizacijskih omrežjih in malih greznicah, nato pa se neprečiščene zlivajo v reke. V okviru projekta v skupni vrednosti 5,4 mio EUR, ki ga je z donacijo 1,5 mio EUR podprla Republika Slovenija, se bo zgradila čistilna naprava za odpadne vode, pri čemer bo uporabljena najnovejša tehnologija čiščenja odpadnih voda (ang. Sequencing Batch Reactor – SBR), kjer bodo sestavni deli izgradnja celotnega sistema čistilne naprave, kot so glavni procesni objekt, merilni bazeni, transformacijska postaja, agregatska hiška, prostor z opremo za upravljanje in nadzor nad delovanjem, servisna delavnica, tehnološke cevne povezave, ventili, zunanje povezave s čistilno napravo, instalacije internega vodovoda, kanalizacije, telekomunikacije, ogrevanje in vse prometne povezave in zunanje zelene ureditve ter ograditev objekta.

 

Cilj projekta je urejeno zbiranje in tretiranje odpadnih voda ter zaščita in izboljšanje kakovosti rek Obudojevice, Črni Rzav in Drine. Čistilno napravo bo upravljalo javno komunalno podjetje Vodovod Zlatibor – Čajetina. Projekt izvaja podjetje Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana, Slovenija.

 

Št. projekta oz. pogodbe /

C1611-15-420003

Donor project N°

Prejemnik sredstev /

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj /

Channel of delivery name

Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 () PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

14022: Sanitation - large systems

Financer / Extending agency

Ministrstvo za finance / Ministry of Finance

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

13.5.2015

Obdobje izvajanja / Start - End

od/from

8. 4. 2016

do/to

31.12.2018

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

 

826.929

2016

 

673.071

2017

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

 

826.929

2016

 

673.071

2017

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cmsr.si/Dejavnosti/Mednarodno_razvojno_sodelovanje/Projekti/

Podnebne spremembe (blaženje) /

n.p. / n.a.

Climate change (mitigation)

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

n.p. / n.a.

Climate change (adaptation)

Enakost spolov / Gender equality

n.p. / n.a.

Okolje / Aid to environment

1 - močno vpliva / significant objective

Dobro upravljanje / PD/GG

n.p. / n.a.