Skoči na vsebino

IZGRADNJA DVEH BIOLOŠKIH ČISTILNIH NAPRAV ZA ODPADNO VODO V OKROŽJU STRASENI

S pomočjo donacije Republike Slovenije sta se zgradili dve čistilni napravi. Prva bo prečiščevala odpadne vode posebne šole in internata v mestu Straseni, druga pa je postavljena v otroškem rekreativnem taboru, katerega delovanje je pogojeno s čistilno napravo. V začetku bo namenjena za uporabnike tabora, kasneje pa se bodo nanjo lahko priključili tudi sosednji prebivalci.

Osnovni cilj projekta je zagotoviti ustrezno upravljanje z odpadnimi vodami in s tem zmanjšanje onesnaževanja podzemnih voda. Z delovanjem čistilnih naprav se bodo izboljšali pogoji za izvajanje socialnih programov za otroke in trajnostni razvoj okrožja Straseni.

Cilji projekta:

- omogočanje trajne rabe voda in odgovorno ravnanje z odpadnimi vodami,

- preprečevanje škodljivih vplivov na zdravje ljudi oz. predvsem preventivno delovanje za bodoče generacije,

- spodbujanje družbenega in gospodarskega razvoja v degradiranem okolju.

 

 

Projekt je zaključen, čistilni napravi sta zgrajeni in v obratovanju. Projekt je izvajalo podjetje Riko d.o.o., Slovenija.

 

Št. projekta oz. pogodbe /

C1611-15-420003

Donor project N°

Prejemnik sredstev /

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj /

Channel of delivery name

Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 () PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

14021: Water supply - large systems

Financer / Extending agency

Ministrstvo za finance / Ministry of Finance

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

13.5.2015

Obdobje izvajanja / Start - End

od / from

13.5.2015

do / to

30. 6. 2016

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

 

65.528

2015

 

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

 

61.258

2015

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cmsr.si/Dejavnosti/Mednarodno_razvojno_sodelovanje/Projekti/

Podnebne spremembe (blaženje) /

n.p. / n.a.

Climate change (mitigation)

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

n.p. / n.a.

Climate change (adaptation)

Enakost spolov / Gender equality

n.p. / n.a.

Okolje / Aid to environment

1 - močno vpliva / significant objective

Dobro upravljanje / PD/GG

n.p. / n.a.