Skoči na vsebino

IZGRADNJA ČISTILNE RASTLINSKE NAPRAVE ZA MESTO ŠAVNIK

Z izvedbo projekta, ki ga bo z donacijo sofinancirala Republika Slovenija, se bo zmanjšalo onesnaževanje okolja in izboljšala zdravstvena varnost prebivalcev. Projektna dokumentacija je pripravljena v skladu s strategijo uporabe ekoremediacij pri reševanju okoljskih projektov. Cilj projekta je zmanjšanje onesnaževanja prsti in vodotokov ter ohranjanje okolja. V okviru projekta se bo zgradila čistilna naprava, ki jo bosta setavljala dva neprepustna bazena, napolnjena s prodom in zasajena s trstičjem, rogozom ali šašem. Odpadne vode se bodo čistile z mehanskimi, kemijskimi in biološkimi procesi. Vzdrževanje čistilne naprave predvideva košnjo trstičevja enkrat letno in čiščenje usedlin v predhodnem usedalniku enkrat na dve leti, kar bo predstavljalo minimalne stroške vzdrževanja za občino. Donacija Republike Slovenije predstavlja polovico vrednosti projekta. Projekt je izvedlo podjetje Limnos d.o.o., Ljubljana, Slovenija.

 

Št. projekta oz. pogodbe /

C1611-15-420003

Donor project N°

Prejemnik sredstev /

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj /

Channel of delivery name

Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 () PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

14031: Basic drinking water supply

Financer / Extending agency

Ministrstvo za finance / Ministry of Finance

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

13.5.2015

Obdobje izvajanja / Start - End

od / from

11.12.2015

do / to

30.9.2017

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

 

125.000

2015

 

700

2016

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

 

125.000

2015

 

 

700

2016

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cmsr.si/Dejavnosti/Mednarodno_razvojno_sodelovanje/Projekti/

Podnebne spremembe (blaženje) /

n.p. / n.a.

Climate change (mitigation)

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

n.p. / n.a.

Climate change (adaptation)

Enakost spolov / Gender equality

n.p. / n.a.

Okolje / Aid to environment

1 - močno vpliva / significant objective

Dobro upravljanje / PD/GG

n.p. / n.a.