Skoči na vsebino

IZDELAVA AKCIJSKEGA PLANA ENERGETSKEGA SEKTORJA ČRNE GORE ZA OBDOBJE 2015 – 2019

Izdelava Akcijskega plana predstavlja konkretizacijo vizije razvoja energetskega sektorja Črne gore in realizacijo Strategije razvoja energetike Črne gore do leta 2030. Ta namreč predvideva velike naložbe v proizvodnjo energije, saj mora Črna gora sedaj kljub velikim energetskim potencialom veliko energije uvažati. Da bi pritegnila vlagatelje in vzpostavila pogoje za večjo vključitev obnovljivih virov energije ter povečala energetsko učinkovitost, mora vlada pripraviti Akcijski plan za obdobje 2015-2019.

Akcijski plan mora temeljiti na glavnih določilih strategije in zajemati analizo za naslednje sektorje: premog, nafta in zemeljski plin, proizvodnja električne energije, prenos in distribucija električne energije, daljinsko ogrevanje, energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije, trg energije in regulatorni okvir.

Skupna vrednost projekta je 160.000 EUR, od tega Republika Slovenija z donacijo prispeva 80.000 EUR. Izvajalec projekta je Korona d.d., Slovenija. Projekt je zaključen.

 

Št. projekta oz. pogodbe /

C1611-15-420003

Donor project N°

Prejemnik sredstev /

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj /

Channel of delivery name

Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 () PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

23010: Energy policy and administrative management

Financer / Extending agency

Ministrstvo za finance / Ministry of Finance

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

13.5.2015

Obdobje izvajanja / Start - End

od / from

22.7.2015

do / to

30. 6. 2016

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

 

28.000

2015

 

 

52.000

2016

 

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

 

28.000

2015

 

 

52.000

2016

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cmsr.si/Dejavnosti/Mednarodno_razvojno_sodelovanje/Projekti/

Podnebne spremembe (blaženje) /

n.p. / n.a.

Climate change (mitigation)

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

n.p. / n.a.

Climate change (adaptation)

Enakost spolov / Gender equality

n.p. / n.a.

Okolje / Aid to environment

1 - močno vpliva / significant objective

Dobro upravljanje / PD/GG

n.p. / n.a.