Skoči na vsebino

AKTIVNOSTI ZA ZAŠČITO OKOLJA IN DEMONSTRACIJSKI OKOLJSKI PROJEKTI

V okviru projekta, ki sta ga z donacijo podprli Republika Slovenija in USAID, se bodo izvedle številne aktivnosti na več nivojih. Naredil se bo pregled okoljskih problemov, ki jih je mogoče reševati z ekoremediacijskimi ukrepi, s poudarkom na čiščenju komunalnih voda, sonaravni sanaciji deponij in industrijskih odlagališč ter zaščiti virov pitne vode. Istočasno se bodo izvajale aktivnosti za razvoj organizacijskih kapacitet na regionalnem nivoju in vzpostavitev kompetenčnega centra s tremi lokalnimi pisarnami, na koncu pa se bodo izvedle še tri demonstracijske ekoremediacijske rešitve.

Projekt bo pripomogel k vzpostavitvi trajnostnega modela za reševanje okoljske problematike. Cilj projekta je reševanje okoljskih problemov s pomočjo zelenih tehnologij ter ohranjanje okolja. Vrednost projekta je 138.596 EUR, v čemer bo RS z donacijo prispevala 66.710 EUR. Projekt je zaključen. Projekt sta izvedli podjetji BCCD Tirana, Albanija in Limnos d.o.o., Ljubljana, Slovenija.

 

 

Št. projekta oz. pogodbe /

C1611-15-420003

Donor project N°

Prejemnik sredstev /

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj /

Channel of delivery name

Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 () PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

41010: Environmental policy and administrative management

Financer / Extending agency

Ministrstvo za finance / Ministry of Finance

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

13.5.2015

Obdobje izvajanja / Start - End

od / from

28.1.2016

do / to

28.2.2017

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

 

66.710

2016

 

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

 

66.710

2016

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cmsr.si/Dejavnosti/Mednarodno_razvojno_sodelovanje/Projekti/

Podnebne spremembe (blaženje) /

1 - močno vpliva / significant objective

Climate change (mitigation)

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

1 - močno vpliva / significant objective

Climate change (adaptation)

Enakost spolov / Gender equality

n.p. / n.a.

Okolje / Aid to environment

1 - močno vpliva / significant objective

Dobro upravljanje / PD/GG

n.p. / n.a.