Skoči na vsebino

RAZVOJNI PROJEKTI RS

BILATERALNA URADNA RAZVOJNA POMOČ - nepovratna sredstva

 

 

ALBANIJA

 

Projekti v izvajanju

 

Sanacija deponije v Korči

 

Zaključeni projekti

 

Aktivnosti za zaščito okolja in demonstracijski okoljski projekti

 

 

 

BOSNA IN HERCEGOVINA

 

Projekti v izvajanju

 

Sortirna linija za mešane odpadke Donji Vakuf

 

Zaključeni projekti

 

Vzpostavitev referenčnega akreditacijskega laboratorija v BIH za proučevanje kakovosti naftnih derivatov
 

Nabava specializiranega komunalnega vozila

 

Obnova in opremljanje športne dvorane Doboj

 

 

 

ČRNA GORA

 

Projekti v izvajanju

 

Sanacija, rekonstrukcija in izgradnja vodovodne mreže na Žabljaku

 

Upravljanje okoljske in turistične infrastrukture v javni lasti občine Žabljak

 

Rastlinska čistilna naprava za naselje Vranjina

 

Sanacija deponije v Plavu

 

Zaključeni projekti

 

Izgradnja sortirnice na Žabljaku

 

Izdelava Akcijskega plana energetskega sektorja Črne gore za obdobje 2015 – 2019 

 

Sonaravna sanacija deponije komunalnih odpadkov na Žabljaku

 

Izgradnja čistilne rastlinske naprave za mesto Šavnik

 

Nabava komunalnega vozila in zabojnikov za občino Žabljak

 

 

 

KOSOVO

 

Projekti v izvajanju

 

Kosovo 3D GIS

 

 

 

MAKEDONIJA

 

Zaključeni projekti

 

Zaključna faza projekta gradnje in zagona komunalne čistilne naprave za odpadne vode v občini Gjorče Petrov

 

 

 

MOLDOVA

 

Zaključeni projekti

 

Izgradnja dveh bioloških čistilnih naprav za odpadno vodo v okrožju Straseni

 

 

 

SRBIJA

 

Projekti v izvajanju

 

Izgradnja naprave za čiščenje odpadnih voda na Zlatiboru

 

 

Več o razvojnih in humanitarnih projektih RS lahko najdete na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/razvojni_in_humanitarni_projekti/