Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DVOSTRANSKA RAZVOJNA POMOČ

Dvostransko razvojno sodelovanje Republika Slovenija načrtuje in izvaja predvsem v obliki programskega in projektnega sodelovanja s partnerskimi državami in je v veliki meri usmerjeno v regijo Zahodnega Balkana, evropsko sosedstvo in Afriko. V slednji je poudarek na najmanj razvitih državah.

 

Zahodni Balkan zavzema posebno mesto v mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Slovenije. Odnos Slovenije do držav Zahodnega Balkana označujeta strateški interes ter pripravljenost pripevati k zagotavljanju stabilnosti, gospodarskemu in družbenemu razvoju držav regije. Slovenija podpira države Zahodnega Balkana pri njihovih prizadevanjih, da postanejo članice Evropske unije, kar je ključnega pomena za stabilnost in napredek regije. Na podlagi upoštevanja prioritetnih področij in območij mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije, poznavanja slovenskega gospodarstva in zaznanih razvojnih potreb partnerskih držav na področju javne infrastrukture, ki so opredeljene v razvojnih načrtih partnerskih držav na nacionalni ali lokalni ravni, je Slovenija v preteklih letih z donacijami podprla že številne investicijske projekte na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu. Projekti so med drugim naslavljali dostop do čiste pitne vode in okoljsko infrastrukturo, varovanje okolja, krepitev zmogljivosti za nujni odziv in infrastrukturo za potrebe izobraževalnega procesa.

 

Evropsko sosedstvo sestavljajo države, ki so vključene v Evropsko sosedsko politiko. Večina držav v Evropskem sosedstvu je revnejših od držav Zahodnega Balkana, stabilizacija tega območja pa bi bistveno pripomogla k miru in varnosti v mednarodnem okolju. Za poglobljeno dejavnost Republike Slovenije, predvsem v vzhodnem delu Evropskega sosedstva, obstaja tudi interes slovenskega gospodarstva. Med prednostna geografska območja mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenija uvršča Moldavijo in Ukrajino.

 

V regiji Podsaharske Afrike s poudarkom na najmanj razvitih državah je Slovenija k odpravi revščine, neenakosti in trajnostnemu razvoju v preteklosti prispevala predvsem preko mednarodnih organizacij in skladov. Zaradi povečanih potreb razvojne pomoči in zahtev mednarodne skupnosti na območju Podsaharske Afrike je Slovenija med geografske prioritete vključila dvostransko razvojno sodelovanje v eni do dveh najmanj razvitih držav v Afriki.  

 

Dvostranska razvojna pomoč se v delu, ki je v pristojnosti Ministrstva za finance, odvija preko sodelovanja s Centrom za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR). Do sedaj je ministrstvo za finance preko CMSR v letih 2015 – 2017 sofinanciralo 19 projektov v sedmih državah (države Zahodnega Balkana in Moldavija) z donacijami v skupni vrednosti skoraj 6 mio EUR, od tega je 11 projektov že zaključenih, zaključek preostalih pa se predvideva do konca letošnjega leta oziroma do konca leta 2019.

 

V letu 2019 je predvideno sofinanciranje projektov dvostranskega razvojnega sodelovanja v višini 3.500.000 EUR, pri čemer se v skupni znesek  vštevajo tudi stroški za izvajanje tehnično-operativnega dela mednarodnega razvojnega sodelovanja. V naslednjem srednjeročnem obdobju si bo Ministrstvo za finance prizadevalo za nadaljnjo krepitev dvostranskega razvojnega sodelovanja.

 

Razvojni projekti RS