Skoči na vsebino

BILATERALNA RAZVOJNA POMOČ

Institucije preko katerih se zagotavlja bilateralna razvojna pomoč

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR)

 

Vlada Republike Slovenije je CMSR skladno z Zakonom o mednarodnem razvojnem sodelovanju RS s sklepom podelila javno pooblastilo za izvajanje tehnično - operativnega dela mednarodnega razvojnega sodelovanja. Center ima 30-letne izkušnje pri izvajanju mednarodne razvojne pomoči, uveljavljeno blagovno znamko v bivših republikah Jugoslavije in drugih deželah v razvoju, ustreza zakonskim kriterijem in je usposobljen za izvajanje vseh oblik tehnično-operativnega dela mednarodnega razvojnega sodelovanja.

 

V Centru imata Vlada RS in SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana vsaka polovico upravljalskih pravic. S povezovanjem Centra in Skupine SID, je glede na ustanoviteljsko razmerje CMSR še vedno pod ustreznim nadzorom Vlade RS, konkretno Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za finance (vsako ima po enega predstavnika v Svetu Centra). Tako so ustvarjeni sinergijski učinki, ki omogočajo, da bilateralno razvojno pomoč Republike Slovenije, ki jo tehnično-operativno izvaja CMSR, s svojimi finančnimi instrumenti podpre tudi slovenska razvojna banka. Posredno se s tem povečuje konkurenčna sposobnost slovenskih podjetij, ki izvajajo projekte v deželah v razvoju in izenači položaj v primerjavi s konkurenti, ki že imajo to podporo matičnih držav. 

 

Razvojni projekti RS