Skoči na vsebino

ECOFIN

Svet ministrov v sestavi finančnih, oziroma gospodarskih ministrov (ECOFIN ) je ena izmed 9 formacij Sveta EU. Te so:

 1. Svet za splošne in zunanje zadeve (GAERC)
 2. Svet za gospodarstvo in finance (ECOFIN)
 3. Svet za notranje zadeve in pravosodje (JHA)
 4. Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO)
 5. Svet za konkurenčnost (COMP)
 6. Svet za transport, telekomunikacije in energijo (TTE)
 7. Svet za kmetijstvo in ribištvo (AGRI)
 8. Svet za okolje (ENVI)
 9. Svet za izobraževanje, mladino in kulturo (EYC)

V skladu s Pogodbo o EU Svet kot zakonodajalec obravnava predloge aktov, ki jih načeloma pripravi Evropska komisija. Akti Sveta so lahko sprejeti v obliki uredbe, direktive, odločbe, sklepa, skupnega ukrepa, skupnega stališča, priporočila ali mnenja. Svet lahko sprejema tudi zaključke, izjave in resolucije.


Svet po večini odloča s kvalificirano večino, le o najpomembnejših temah pa s soglasjem. Od 1. januarja 2007 dalje velja, da je kvalificirana večina dosežena, če so hkrati izpolnjeni naslednji trije pogoji:

 • če je doseženih najmanj 255 glasov (od skupaj 345) za predlog, t.j. 73,9% skupnega števila glasov;
 • če večina držav članic soglaša s predlogom (v nekaterih primerih dve tretjini držav);
 • glasovi za predlog predstavljajo najmanj 62 % celotnega prebivalstva Unije.

Če vsi trije pogoji niso hkrati izpolnjeni, odločitev ni sprejeta. Število glasov po posameznih državah članicah je naslednje:

 • 29 glasov: Nemčija, Francija, Italija, Združeno kraljestvo
 • 27 glasov: Španija, Poljska
 • 14 glasov: Romunija
 • 13 glasov: Nizozemska
 • 12 glasov: Belgija, Češka, Grčija, Madžarska, Portugalska
 • 10 glasov: Avstrija, Švedska, Bolgarija
 • 7 glasov: Danska, Irska, Litva, Slovaška, Finska
 • 4 glasovi: Ciper, Estonija, Latvija, Luksemburg, Slovenija
 • 3 glasovi: Malta

Svetu Evropske unije izmenično predsedujejo države članice. Države članice izmenično predsedujejo Svetu v obdobju šestih mesecev (od januarja do junija in od julija do decembra), in sicer v skladu s predhodno določenim vrstnim redom. Predsedstvo Sveta igra odločilno vlogo pri organiziranju dela institucije, zlasti pri vplivanju na zakonodajno in politično odločanje. Odgovorno je za pripravo in predsedovanje vsem sestankom, vključno s številnimi delovnimi skupinami, ter za pripravo kompromisov. Trenutni vrstni red predsedovanja posameznih držav do konca leta 2015 je sledeči:

 • Irska,
 • Litva,
 • Grčija,
 • Italija,
 • Latvija,
 • Luksemburg.

Zasedanja Sveta ministrov za gospodarstvo in finance (ECOFIN) navadno potekajo enkrat mesečno. Običajno se na predvečer zasedanja sestane posebna skupina ministrov držav, ki so uvedle evro (t.i. »Eurogroup«). Ključne teme, ki jih obravnavajo ministri, so:

 • Gospodarska gibanja v EU in območju evra,
 • Gospodarska ter javnofinančna politika držav članic,
 • Davki,
 • Finančne storitve,
 • Finančni odnosi s tretjimi državami.

Priprave na zasedanja ECOFIN potekajo tako preko Odbora stalnih predstavnikov v Bruslju (t.i. Coreper) kot tudi preko Odbora za ekonomske in finančne zadeve (EFC), ki ga običajno sestavljajo namestniki ministrov/državni sekretarji in ki običajno zaseda v tednu pred ECOFIN. Enkrat letno se ECOFIN sestane z namenom obravnave predloga proračuna za prihodnje leto.