Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ECOFIN

Svet ministrov v sestavi finančnih, oziroma gospodarskih ministrov (ECOFIN) je ena izmed 10 formacij Sveta EU. Te so:

 1. Svet za splošne zadeve (GAC)
 2. Svet za zunanje zadeve (FAC)
 3. Svet za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN)
 4. Svet za pravosodje in notranje zadeve (PNZ)
 5. Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO)
 6. Svet za konkurenčnost (COMPET)
 7. Svet za promet, telekomunikacije in energijo (PTE)
 8. Svet za kmetijstvo in ribištvo (AGRIFISH)
 9. Svet za okolje (ENVI)
 10. Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (EYCS)

V skladu s Pogodbo o EU Svet oblikuje in sprejema zakonodajo EU, usklajuje politike držav članic, oblikuje skupno zunanjo in varnostno politiko EU in sklepa mednarodne sporazume in sprejema letni proračun EU.

 

Svet po večini odloča skupaj z Evropskim parlamentom po rednem zakonodajnem postopku oziroma postopku soodločanja. Na nekaterih zelo specifičnih področjih Svet odločitve sprejema ob uporabi posebnih zakonodajnih postopkov, tj. postopka odobritve in postopka posvetovanja, v katerih je vloga Parlamenta omejena. Najpogosteje uporabljan način glasovanja v Svetu je glasovanje s kvalificirano večino, o najpomembnejših temah pa s soglasjem. Kvalificirana večina je dosežena, če sta izpolnjena dva pogoja in sicer za predlog glasuje 55 % držav članic in predlog podprejo države članice, ki predstavljajo najmanj 65 % celotnega prebivalstva EU. Navadna večina se uporablja pri glasovanju o nekaterih nezakonodajnih aktih.

 

Svetu Evropske unije izmenično predsedujejo države članice. Države članice izmenično predsedujejo Svetu v obdobju šestih mesecev (od januarja do junija in od julija do decembra), in sicer v skladu s predhodno določenim vrstnim redom. Predsedstvo Sveta igra odločilno vlogo pri organiziranju dela institucije, zlasti pri vplivanju na zakonodajno in politično odločanje. Odgovorno je za pripravo in predsedovanje vsem sestankom, vključno s številnimi delovnimi skupinami, ter za pripravo kompromisov. Trenutni vrstni red predsedovanja posameznih držav od začetka leta 2018 do konca leta 2021 je sledeči:

 • Bolgarija;
 • Avstrija;
 • Romunija;
 • Finska;
 • Hrvaška;
 • Nemčija;
 • Portugalska;
 • Slovenija.

Zasedanja Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) navadno potekajo enkrat mesečno. Običajno se na predvečer zasedanja sestane posebna skupina ministrov držav, ki so uvedle evro (t.i. »Evroskupina«). Ključne teme, ki jih obravnavajo ministri, so:

 • Gospodarska gibanja v EU in območju evra,
 • Gospodarska ter javnofinančna politika držav članic,
 • Davki,
 • Finančne storitve,
 • Finančni odnosi s tretjimi državami.

Priprave na zasedanja ECOFIN potekajo tako preko Odbora stalnih predstavnikov v Bruslju (t.i. Coreper) kot tudi preko Ekonomsko finančnega odbora (EFC), ki ga običajno sestavljajo namestniki ministrov/državni sekretarji in ki običajno zaseda v tednu pred ECOFIN. Enkrat letno se ECOFIN sestane z namenom obravnave predloga proračuna za prihodnje leto.