Skoči na vsebino

MEDNARODNI FINANČNI ODNOSI

Predstavitev

Sektor za mednarodne finančne odnose deluje znotraj Direktorata za finančni sistem in je zadolžen za opravljanje naslednjih nalog:

  • predstavljanje ministrstva v bilateralnih in multilateralnih stikih s tujino, v stikih z mednarodnimi finančnimi institucijami ter drugimi mednarodnimi integracijami;
  • koordinacijo sodelovanja Ministrstva za finance s pristojnimi tujimi in domačimi ustanovami v zvezi z zadevami EU in OECD;
  • sodelovanje v mednarodnih finančnih organizacijah; 
  • odločanje o sodelovanju v programih nudenja mednarodne razvojne pomoči, ki se odvija preko mednarodnih finančnih organizacij ter
  • podpora projektom nudenja razvojne pomoči preko ustanov v RS (CMSR),
  • sodelovanje z mednarodnimi institucijami, ki nudijo razvojno pomoč (CEF).

Glede na navedene dejavnosti, so cilji Sektorja za mednarodne finančne odnose naslednji:

  • krepitev sodelovanja z mednarodnimi finančnimi institucijami in aktivno sodelovanje Slovenije v mednarodni finančni skupnosti;
  •  krepitev bilateralnega in multilateralnega sodelovanja pri temah z delovnega področja ministrstva ter
  • uspešna priprava in koordinacija gradiv za Svet ministrov v sestavi finančnih oz. gospodarskih ministrov (ECOFIN) ter aktivno sodelovanje pri oblikovanju politik EU.