Skoči na vsebino

POROČILO O STANJU ZADOLŽENOSTI OBČIN IN PRAVNIH OSEB JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI OBČINE ZA LETO 2016

Poročilo o stanju zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine na dan 31.12.2016: