Skoči na vsebino

PRIMERNA PORABA OBČIN, DOHODNINA IN FINANČNA IZRAVNAVA ZA LETO 2007

Izračun primerne porabe občin, prihodek občin iz glavarine in zneski finančne izravnave za leto 2007: