Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LOKALNE SKUPNOSTI

Predstavitev

Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti je organizacijska enota Direktorata za proračun. V sektorju izvajamo oz. spremljamo izvajanje sistemske javnofinančne zakonodaje in druge zakonodaje, ki se nanaša na financiranje lokalnih skupnosti.

 

Glavne naloge sektorja so:

·         sodelovanje z ministrstvi in drugimi organi pri pripravi zakonov in predpisov, ki urejajo področje lokalne samouprave

·         ugotavljanje pomanjkljivosti veljavnih predpisov in prirava predlogov potrebnih sprememb

·         izdajanje soglasij k zadolževanju občin

·         spremljanje zadolženosti občin preko posebne aplikacije eDolg-občine

·         priprava letnega poročila z zadolževanju in zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja

·         izračun primerne porabe za posamezno občino

·         izračun dohodnine za financiranje primerne porabe, solidarnostne izravnave in dodatne solidarnostne izravnave

·         izračun finančne izravnave občinam iz državnega proračuna

·         izračun dodatne dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana

·         nadziranje enotne priprave občinskih proračunov v sistemu APPrA-O po ekonomski, programski in institucionalni klasifikaciji

·         vključitev sprejetih proračunov v konsolidirano bilanco sektorja država

·         spremljanje izvajanja sprejetih proračunov

·         logična kontrola pravilnega in enotnega izvajanja občinskih proračunov

·         zbiranje in analiza zaključnih računov občin

·         priprava pisnih odgovorov na mnoga vprašanja v zvezi s pripravo in izvajanjem proračunov, pripravo zaključnih računov ter poslovanjem občin

·         priprava priročnika za pripravo občinskih proračunov in zaključnih računov

·         svetovanje občinam v zvezi s pripravo in izvrševanjem občinskih proračunov

·         pomoč pri tehničnih težavah v sistemih in aplikacijah za sporočanje podatkov

·         priprava in izvedba izobraževalnih delavnic za občine ob uvedbi novih aplikacij ali novostih v predpisih

 

·         priprava odgovorov in podatkov o proračunih in zadolženosti občin za novinarje in zainteresirano javnost.