Skoči na vsebino

DELOVNI POSVET JAVNO – ZASEBNO PARTNERSTVO NA LOKALNI RAVNI

17. julija 2007 je Ministrstvo za finance v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije pripravilo delovno srečanje, na katerem so se predstavniki lokalne samouprave celovito seznanili z vsebino Zakona o javno-zasebnem partnerstvu. Predstavniki Ministrstva za finance so predstavili ekonomske in pravne vidike zakona, nato pa smo skupaj poskusili oblikovati smernice za pripravo projektov za izgradnjo industrijskih con. Na koncu posveta se je odvila še razprava o prihodnjih projektih, ki so v pripravi po posameznih občinah.

 

Prezentacije