Skoči na vsebino

SEZNAM BANK, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO Z MINISTRSTVOM ZA FINANCE

Seznam bank, ki imajo sklenjeno pogodbo z Ministrstvom za finance, za vodenje posebnih računov z ničelnim stanjem za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko

Na podlagiPravilnika o dvigih ter pologih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije preko posebnega računa z ničelnim stanjem (Ur. l. RS, št. 89/02, 94/02, 117/07 in 109/09) Ministrstvo za finance objavlja seznam poslovnih bank, ki imajo z Ministrstvom za finance sklenjeno pogodbo o opravljanju plačilnih storitev prek posebnih računov z ničelnim stanjem za neposredne in posredne proračunske uporabnike državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

ABANKA VIPA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana *

BANKA CELJE d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje *

BANKA INTESA SANPAOLO d.d. ****

GORENJSKA BANKA d.d., Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2505 Maribor

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana

POŠTNA BANKA SLOVENIJE d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d. , Ulica Vita Kraigherja 5, 2505 Maribor **

KBS banka d.d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor - bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d. , Ulica Vita Kraigherja 5, 2505 Maribor ***

SKB BANKA d.d. LJUBLJANA, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana

LON d.d., Žanova ulica 3, 4000 Kranj

 

* Po pripojitvi Banke Celje d.d. k Abanki Vipa d.d., z dnem 5.10.2015, deluje združena banka z imenom Abanka d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana

 

** Po pripojitvi Poštne banke Slovenije d.d. k Novi kreditni banki Maribor d.d., z dnem 1.9.2016, deluje združena banka z imenom Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2505 Maribor

 

*** Raiffeisen Banka d.d. se je s 1.7.2016 preimenovala v KBS banka d.d.Po pripojitvi KBS banke d.d. k Novi kreditni banki Maribor d.d., z dnem 3.1.2017, deluje združena banka z imenom Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2505 Maribo

 

**** Banka Koper d.d. se je s 16.1.2017 preimenovala v Banka Intesa Sanpaolo d.d.