Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIMERJAVA IZDATKOV DRŽAV (SLO-EU) PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI COFOG

Funkcionalna klasifikacija izdatkov države (angl. Classification of the Functions of Government, v nadaljevanju COFOG) predstavlja prikaz namenske razvrstitve izdatkov širše države po posameznih funkcijah države (javna uprava, obramba in zaščita, izobraževanje, socialna varnost idr.). Funkcionalna klasifikacija izdatkov države razčlenjuje celotno porabo vseh institucionalnih enot, ki so skladno z institucionalno klasifikacijo vključene v sektor države. Zajema torej celotno porabo državnih in občinskih proračunov, skladov socialnega zavarovanja, javnih skladov in agencij, javnih zavodov ter drugih oseb javnega prava, ki so razvrščene v institucionalni sektor države, po posameznih funkcionalnih namenih porabe. Prikazuje torej za kakšne namene država v širšem smislu troši javnofinančna sredstva. Za vse države so podatki izkazani po evropskem sistemu nacionalnih računov ESA 2010 in so med državami metodološko popolnoma primerljivi.

 

Na spodnji povezavi se nahajajo primerjalni prikazi razčlenjenih izdatkov sektorja država med Slovenijo in državami članicami EU v posameznem časovnem obdobju. Prikazi so pripravljeni na osnovi Eurostat-ove baze podatkov javnofinančne statistike (Eurostat – Government Finance Statistics Database). Eurostat od statističnih uradov vseh držav članic Evropske unije na letni ravni zbira in objavlja podatke o izdatkih sektorja država po funkcionalni klasifikaciji COFOG.

 

Primerjave izdatkov držav med Slovenijo in državami EU po funkcionalni klasifikaciji (COFOG) 2008 – 2016