Skoči na vsebino

BLAGAJNE JAVNEGA FINANCIRANJA

Blagajne javnega financiranja so državni proračun, občinski proračuni ter pokojninska in zdravstvena blagajna. Največja blagajna je državni proračun, ki predstavlja 48,4 % vseh javnofinančnih odhodkov štirih blagajn. Sledijo pokojninska blagajna Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije s 27,1 %, zdravstvena blagajna Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s 14,2 % in občinski proračuni z 10,3 %.

 

 

-          Državni proračun

 

Ministrstvo za finance tekoče spremlja in objavlja mesečno realizacijo državnega proračuna. Tekoča spremljanja realizacije državnega proračuna so potrebna z vidika ugotavljanja morebitnih odstopanj prihodkov in odhodkov državnega proračuna od dinamiziranih ocen glede na sprejet proračun in likvidnostni načrt.

Več informacij o državnem proračunu najdete na povezavi > Proračun 

 

-          ZPIZ in ZZZS

-          Proračuni občin

 

Več informacij o občinskih proračunih najdete na povezavi > Lokalne skupnosti