Skoči na vsebino

BLAGAJNE JAVNEGA FINANCIRANJA

Javne finance Republike Slovenije se odvijajo skozi štiri blagajne javnega financiranja. Prva in največja je Državni proračun, ki predstavlja 37,2 % vseh javnih financ. Sledijo blagajna Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (20,8 %), blagajna Zavoda za zdravstveno zavarovanje (10,5 %) in občinski proračuni (7,7 %). Te štiri blagajne prikazujemo, kadar govorimo o bilancah štirih blagajn javnega financiranja. Transfere med posameznimi blagajnami javnega financiranja je potrebno medsebojno konsolidirati. Na ta način pridemo do konsolidirane bilance javnega financiranja in na tej osnovi do t.i. javnofinančnega primanjkljaja oziroma javnofinančnega presežka.

 

 

-          Državni proračun

 

Ministrstvo za finance tekoče spremlja in objavlja mesečno realizacijo državnega proračuna. Tekoča spremljanja realizacije državnega proračuna so potrebna z vidika ugotavljanja morebitnih odstopanj prihodkov in odhodkov državnega proračuna od dinamiziranih ocen glede na sprejet proračun in likvidnostni načrt.

Več informacij o državnem proračunu najdete na povezavi > Proračun 

 

-          ZPIZ in ZZZS

-          Proračuni občin

 

Več informacij o občinskih proračunih najdete na povezavi > Lokalne skupnosti