Skoči na vsebino

BILTEN JAVNIH FINANC

Ministrstvo za finance objavlja mesečne podatke iz izkazov posameznih blagajn javnega financiranja (državnega proračuna, blagajn obeh skladov socialnega zavarovanja  – ZPIZ in ZZZS ter občinskih proračunov) in konsolidirano bilanco javnega financiranja po načelu denarnega toka. Podatki so objavljeni do konca tekočega meseca za pretekli mesec.

 

Tekoča številka (Oktober 2018)

 

Pretekle objave:

 

September 2018

Avgust 2018
Julij 2018

Junij 2018

Maj 2018
April 2018
Marec 2018
Februar 2018

 

 

Pregled mesečnih, četrtletnih in letnih javnofinančnih gibanj:
Konsolidirana bilanca javnega financiranja
– Državni proračun
– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
– Bilance proračunov občin

 

Več informacij o dolgu državnega proračuna, državnih vrednostnih papirjih in poroštvih Republike Slovenije lahko najdete na spodnjih povezavah:
– Dolg državnega proračuna
– Vrednostni papirji
– Poroštva RS
 

Splošna metodološka pojasnila