Skoči na vsebino

BILTEN JAVNIH FINANC

Ministrstvo za finance objavlja mesečne podatke iz izkazov posameznih blagajn javnega financiranja ter konsolidirano bilanco javnega financiranja po načelu denarnega toka, in sicer: podatke za državni proračun, ZPIZ in ZZZS do konca tekočega meseca za pretekli mesec, in podatke za vse občinske proračune in konsolidirano bilanco javnega financiranja do konca tekočega meseca za predpretekli mesec.

 

Tekoča številka (Januar   2018)