Skoči na vsebino

BILTEN JAVNIH FINANC

Ministrstvo za finance objavlja mesečne podatke iz izkazov posameznih blagajn javnega financiranja ter konsolidirano bilanco javnega financiranja po načelu denarnega toka, in sicer: podatke za državni proračun, ZPIZ in ZZZS do konca tekočega meseca za pretekli mesec, in podatke za vse občinske proračune in konsolidirano bilanco javnega financiranja do konca tekočega meseca za predpretekli mesec.

 

Tekoča številka (december 2016)

 

-          Poroštva

 

 

 

-          Dolg centralne države 

Dolg centralne države po instrumentih

Instrument 31.10.2016 30.11.2016
mio EUR mio EUR
Notranji dolg 19.553,0 20.510,9
Krediti  378,3 378,3
Obveznice 19.174,7 20.132,6
Zunanji dolg 8.677,4 6.528,7
Krediti  534,8 534,9
Obveznice 8.142,6 5.993,8
Skupaj 28.230,4 27.039,6

Dolg centralne države po valutah

Dolg centralne države po valutah na dan 31.10.2016
Valuta Skupni dolg    Notranji dolg    Zunanji dolg  
  mio EUR Delež mio EUR Delež mio EUR Delež
USD 5.642,6 20,0% 0,0 0,0% 5.642,6 65,0%
EUR 22.556,0 79,9% 19.521,2 99,8% 3.034,8 35,0%
Ostalo 31,8 0,1% 31,8 0,2% 0,0 0,0%
Skupaj 28.230,4 100% 19.553,0 100% 8.677,4 100%
* Z upoštevanjem transakcij valutne zamenjave se delež EUR poveča na 99,9%.
Dolg centralne države po valutah na dan 30.11.2016
Valuta Skupni dolg    Notranji dolg    Zunanji dolg  
  mio EUR Delež mio EUR Delež mio EUR Delež
USD 4.993,8 18,5% 0,0 0,0% 4.993,8 76,5%
EUR 22.013,9 81,4% 20.479,0 99,8% 1.534,9 23,5%
Ostalo 31,9 0,1% 31,9 0,2% 0,0 0,0%
Skupaj 27.039,6 100% 20.510,9 100% 6.528,7 100%
* Z upoštevanjem transakcij valutne zamenjave se delež EUR poveča na 99,9%.

Dolg centralne države po vrsti obrestne mere

  31.10.2016 30.11.2016
1. Indeksiran 0,0% 0,0%
   a. Inflacija (TOM) 0,0% 0,0%
   b. Tečaj 0,0% 0,0%
2. Nespremenljiv 98,7% 98,7%
3. Spremenljiv 1,3% 1,3%

Plan odplačil dolga centralne države v letu 2016(na osnovi stanja dolga konec novembra 2016)

  Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Leto 2016*
  mio EUR mio EUR mio EUR mio EUR mio EUR
Glavnice 1.129,5 721,1 92,4 1.640,7 3.583,8
Notranji dolg 1.127,2 721,1 90,2 140,7 2.079,3
Zunanji dolg 2,2 0,0 2,2 1.500,0 1.504,5
Obresti 486,8 178,7 203,8 194,8 1.064,1
Notranji dolg 394,7 55,8 148,4 29,9 628,8
Zunanji dolg 92,1 122,9 55,4 164,9 435,3
Skupaj servisiranje 1.616,2 899,9 296,2 1.835,5 4.647,8
* Odplačila glavnic zakladnih menic so prikazane v neto vrednosti.

Plan odplačil dolga centralne države po letih(na osnovi stanja dolga konec novembra 2016)

  Leto 2016* Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020
  mio EUR mio EUR mio EUR mio EUR mio EUR
Glavnice 3.583,8 2.772,1 2.006,9 2.365,7 1.665,1
Notranji dolg 2.079,3 2.763,9 222,2 1.243,4 1.645,7
Zunanji dolg 1.504,5 8,1 1.784,8 1.122,2 19,4
Obresti 1.064,1 904,0 823,1 741,5 668,4
Notranji dolg 628,8 626,0 562,3 556,9 503,1
Zunanji dolg 435,3 278,0 260,8 184,6 165,3
Skupaj servisiranje 4.647,8 3.676,1 2.830,0 3.107,2 2.333,5
* Odplačila glavnic zakladnih menic so prikazane v neto vrednosti.

Na vrh