Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TEKOČA GIBANJA V JAVNIH FINANCAH

Javnofinančni prihodki in odhodki so konsolidirani prihodki in odhodki štirih blagajn javnih financ (državni proračun, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin), ki ne pokrivajo celotnega javnega sektorja ali pa sektorja državepo institucionalni klasifikaciji. Sektor države po Zakonu o javnih financah (ZJF) sestavljajo neposredni in posredni proračunski uporabniki na državni in lokalni (občinski) ravni. Javni sektor pa poleg sektorja države zajema še javne gospodarske zavode, javna podjetja in druge pravne osebe, v katerih imata država ali občine odločujoč vpliv na upravljanje. Pojem javni sektor po ZJF je torej širši od pojma sektor države. 

 

Javnofinančna politika zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami in v zvezi s tem spremljanje gibanja javnih financ. Ministrstvo za finance izvaja politiko uravnoteženja javnih financ, tako na strani odhodkov kot na strani prihodkov tekom spremljanja realizacije državnega proračuna (ki predstavlja le del sektorja država) in tekočih gibanj preostalih blagajn javnega financiranja (ZPIZ, ZZZS in proračunov občin). Ministrstvo sodeluje tudi pri pripravi bilanc na ravni celotnega sektorja država (vključno javnih skladov in agencij, javnih zavodov in gospodarskih družb) po metodologiji evropskega sistema nacionalnih računov ESA 2010. Slovenija je na podlagi spremembe 148. člena Ustave RS v letu 2015 sprejela Zakon o fiskalnem pravilu, ki vsebuje temeljna načela upravljanja z javnimi financami na ravni celotnega sektorja države.

 

V naslednjem razdelku: »Sektor države« so predstavljene temeljne institucionalne enote, ki so skladno z institucionalno klasifikacijo zajete v sektor države.