Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ANALIZE IN RAZISKAVE

Pregled izdatkov s področja kulture in civilne družbe

Vlada RS je 9. 6. 2016 ustanovila delovno skupino za pripravo pregleda izdatkov sektorja država na področju kulture. Naloge skupine so bile priprava analize stanja izdatkov v Sloveniji, mednarodna primerjalna analiza, analize učinkov oziroma rezultatov dosedanjih ukrepov, projektov, programov po posameznih področjih, določitev prioritetnih ukrepov in programov ter projektov, oblikovanje nabora možnih rešitev s finančnimi posledicami in učinki ter zahtevanimi spremembami zakonodaje, ki bodo vodile k zagotavljanju javnofinančne vzdržnosti v skladu z Ustavo Republike Slovenije.

 

Osnovni namen pregleda izdatkov je bil identifikacija predlogov ukrepov, ki so bili izbrani na podlagi narejene analize in primerjave izdatkov. Dokument zajema izdatke s področja kulture in civilne družbe državnega proračuna in proračunov občin ter RTV-ja. Časovna vrsta za pripravo mednarodne primerjave je obdobje med leti 2008 in 2015, oziroma glede na razpoložljivost podatkov. Osnova za pripravo mednarodne primerjave javnih izdatkov je klasifikacija COFOG. Poleg članov delovne skupine, ki so predstavniki vladnih resorjev in Urada za makroekonomske analize in razvoj, sta v skupini kot tehnična pomoč sodelovala tudi strokovnjaka Evropske komisije iz Službe za podporo strukturnim reformam.

 

Vlada RS se je 11. 5. 2017 seznanila s Poročilom o pregledu izdatkov s predlogom možnih ukrepov področja kulture in civilne družbe in skupina je prenehala z delom.

 

Povezava na poročilo.

Pregled izdatkov s področja socialne varnosti in pokojninskega varstva

Pregled izdatkov na področju socialne varnosti in pokojninskega varstva v Sloveniji v prvem delu temelji na primerjavi izdatkov za socialno zaščito po mednarodni klasifikaciji ESSPROS in izbranih kazalnikih učinkov, ki se v največji meri uporabljajo za spremljanje doseganja ciljev na posameznem področju socialne zaščite. Analiza zajema obdobje od leta 2008 do 2012. V pregledu so, kjer je to relevantno, zajete tudi informacije o upravičencih do posameznih prejemkov. V drugem delu poročila so glede na primerjavo izdatkov, doseganje učinkov in pritiskov na javne finance v prihodnosti predlagani tudi sklopi ukrepov. Ukrepi so po posameznih področjih razdeljeni na usklajene in neusklajene, saj delovna skupina ni našla popolnega soglasja o predlogih.

 

Vlada Republike Slovenije se je 19.5.2015 seznanila s Končnim poročilom o pregledu izdatkov s predlogi nabora možnih rešitev s finančnimi posledicami za leta 2017–2020 na področju socialne varnosti in pokojninskega varstva.

 

Povezava na poročilo