Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONODAJA

OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, za katerega organ odškodninsko ali kako drugače ne jamči.

 1. Zakon o igrah na srečo  (Uradni list RS, št. 14/11 – UPB3 in 108/12);
 2. Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 70/00, 38/09 in 109/12);
 3. Uredba o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev delnic in za naložbe v kapital pravnih oseb (Uradni list RS, št. 127/03 in 109/12);
 4. Uredba o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, št. 41/05, 85/08 in 109/12)
 5. Uredba o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih igre na srečo (Uradni list RS, št. 70/00 in 109/12);
 6. Pravilnik o prirejanju iger na srečo preko interneta oziroma drugih  telekomunikacijskih sredstevhttp://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Igre_na_sreco/Zakonodaja/P-INTERNET-neuradno_prec-besedilo.pdf(Uradni list RS, št. 42/08, 103/08 in 109/12)
 7. Pravilnik o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave (Uradni list RS, št. 9/07 in 109/12)
 8. Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih (Uradni list RS, št. 31/07, 50/09, 71/09 in 112/09)
  • Pravilnik o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 45/02 in 77/02 in 109/12);
  • Pravilnik o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09 in 37/11)
  • Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09, 84/10, 37/11 in 109/12)
  • Navodilo o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, št. 11/96, 12/96, 79/05 in 109/12);
  • Pravilnik o klasičnih igrah na srečo, ki se lahko prirejajo brez dovoljenja (Uradni list RS, št. 14/09).
  • Igralniški standard za osebe, ki morajo za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo imeti dovoljenje – licenco (Uradni list RS, št. 19/02 in 104/04 - neuradno prečiščeno besedilo).