Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UPRAVNA TAKSA IN STROŠKI POSTOPKA

Za zahtevo za izdajo upravnega akta je treba plačati upravno takso v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo) ter tudi stroške postopka v skladu z Uredbo o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, št. 41/05, 85/08 in 109/12).

 

 

UPRAVNA TAKSA

 

 

Upravno takso se po Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10) lahko od 1. 9. 2008 poravna le z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti.

Pri plačilu upravne takse z univerzalnim plačilnim nalogom UPN, se v rubriki PREJEMNIK vpiše v polje:

•           Naziv: MF-OIS,

•           Ulica: Župančičeva ulica 3,

•           Kraj: Ljubljana,

•           Številka računa: SI56 0110 0100 0315 637,

•           Referenca: SI11 16110-7111002-00000013, pri čemer vas posebej opozarjamo na zadnji sklop referenčne številke, ki je označen z odebeljenim tekstom, saj je le-ta odvisen od števila zahtevkov in od tarifne številke, izpolnite pa ga na sledeči način:

o          prva odebeljena številka 00000013 označuje tarifno številko iz Taksne tarife, ki je priloga Zakona o upravnih taksah (na primer za vlogo se vpiše številka 1 - tarifna številka 1),

o          naslednja odebeljena številka 00000013 označuje morebitno dodatno tarifno številko iz Taksne tarife, ki je priloga Zakona o upravnih taksah (na primer za zahtevo za izdajo odločbe ali sklepa se vpiše številka 3 - tarifna številka 3),

o          naslednje štiri odebeljene številke 00000013 se spreminjajo in označujejo število zahtevkov, za katere je plačana upravna taksa (na primer: za 119 zahtevkov se vpiše številka 0119 oziroma za 7 zahtevkov se vpiše številka 0007),

o          zadnji dve številki 00000013 označujeta skrajšano oznako tekočega leta (na primer: za leto 2013 vpišite 13).

V rubriki PLAČNIK se vpiše v polje:

•           Koda namena: GOVT

•           Namen: upravna taksa po tar. št. __ (vpiše se tarifna številka, na katero se nanaša plačilo) za vlogo z dne dd. mm. yyyy.

Fotokopijo plačilnega naloga takoj po opravljenem plačilu predložite Ministrstvu za finance.

 

 

STROŠKI POSTOPKA

 

 

Stroške po tarifnih številkah iz Uredbe o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo se poravna z univerzalnim plačilnim nalogom UPN, in sicer tako, da se v rubriki PREJEMNIK vpiše v polje:

•           Naziv: MF-OIS,

•           Ulica: Župančičeva ulica 3,

•           Kraj: Ljubljana,

•           Številka računa: SI56 0110 0100 0621 284,

•           Referenca: SI19 davčnašt-07528-000yy,

pri čemer namesto odebeljenega teksta:

•           davčnašt – vpiše se lastna osemmestna davčna številka,

•           – vpiše se dvomestna tarifna številka, na katero se nanaša plačilo stroškov, pri čemer pri tarifnih številkah od 1 do 9 pred številko vpišete še 0 (na primer: tarifno številko 7 vpišete kot 07),

•           yy – vpiše se kratica za tekoče leto (na primer za leto 2013 se vpiše 13).

V rubriki PLAČNIK se vpiše v polje:

•           Koda namena: GOVT

•           Namen: stroški postopka po tar. št. __ (vpiše se tarifna številka, na katero se nanaša plačilo).

Fotokopijo plačilnega naloga vložnik priloži k vlogi oziroma ga predloži Ministrstvu za finance.