Skoči na vsebino

UPRAVNA TAKSA IN STROŠKI POSTOPKA

Za zahtevo za izdajo upravnega akta je treba plačati upravno takso v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo) ter tudi stroške postopka v skladu z Uredbo o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, št. 41/05, 85/08 in 109/12).

 

 

UPRAVNA TAKSA

 

 

Upravno takso se po Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10) lahko od 1. 9. 2008 poravna le z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti.

Pri plačilu upravne takse z univerzalnim plačilnim nalogom UPN, se v rubriki PREJEMNIK vpiše v polje:

•           Naziv: MF-OIS,

•           Ulica: Župančičeva ulica 3,

•           Kraj: Ljubljana,

•           Številka računa: SI56 0110 0100 0315 637,

•           Referenca: SI11 16110-7111002-00000013, pri čemer vas posebej opozarjamo na zadnji sklop referenčne številke, ki je označen z odebeljenim tekstom, saj je le-ta odvisen od števila zahtevkov in od tarifne številke, izpolnite pa ga na sledeči način:

o          prva odebeljena številka 00000013 označuje tarifno številko iz Taksne tarife, ki je priloga Zakona o upravnih taksah (na primer za vlogo se vpiše številka 1 - tarifna številka 1),

o          naslednja odebeljena številka 00000013 označuje morebitno dodatno tarifno številko iz Taksne tarife, ki je priloga Zakona o upravnih taksah (na primer za zahtevo za izdajo odločbe ali sklepa se vpiše številka 3 - tarifna številka 3),

o          naslednje štiri odebeljene številke 00000013 se spreminjajo in označujejo število zahtevkov, za katere je plačana upravna taksa (na primer: za 119 zahtevkov se vpiše številka 0119 oziroma za 7 zahtevkov se vpiše številka 0007),

o          zadnji dve številki 00000013 označujeta skrajšano oznako tekočega leta (na primer: za leto 2013 vpišite 13).

V rubriki PLAČNIK se vpiše v polje:

•           Koda namena: GOVT

•           Namen: upravna taksa po tar. št. __ (vpiše se tarifna številka, na katero se nanaša plačilo) za vlogo z dne dd. mm. yyyy.

Fotokopijo plačilnega naloga takoj po opravljenem plačilu predložite Ministrstvu za finance.

 

 

STROŠKI POSTOPKA

 

 

Stroške po tarifnih številkah iz Uredbe o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo se poravna z univerzalnim plačilnim nalogom UPN, in sicer tako, da se v rubriki PREJEMNIK vpiše v polje:

•           Naziv: MF-OIS,

•           Ulica: Župančičeva ulica 3,

•           Kraj: Ljubljana,

•           Številka računa: SI56 0110 0100 0621 284,

•           Referenca: SI19 davčnašt-07528-000yy,

pri čemer namesto odebeljenega teksta:

•           davčnašt – vpiše se lastna osemmestna davčna številka,

•           – vpiše se dvomestna tarifna številka, na katero se nanaša plačilo stroškov, pri čemer pri tarifnih številkah od 1 do 9 pred številko vpišete še 0 (na primer: tarifno številko 7 vpišete kot 07),

•           yy – vpiše se kratica za tekoče leto (na primer za leto 2013 se vpiše 13).

V rubriki PLAČNIK se vpiše v polje:

•           Koda namena: GOVT

•           Namen: stroški postopka po tar. št. __ (vpiše se tarifna številka, na katero se nanaša plačilo).

Fotokopijo plačilnega naloga vložnik priloži k vlogi oziroma ga predloži Ministrstvu za finance.