Skoči na vsebino

RAZVID UPRAVNIH POSTOPKOV

Ministrstvo za finance vodi naslednje upravne postopke s področja iger na srečo:

RAZVID UPRAVNIH POSTOPKOV

Navedba upravnega postopka

Zap. št.

Zakonska podlaga

Stopnja zahtevnosti upravnega postopka

dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah*

1

ZIS

P2

dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih*

2

ZIS

P2

dodelitev koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo*

3

ZIS

P2

podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah*

4

ZIS

P2

podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih*

5

ZIS

P2

podaljšanje koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo*

6

ZIS

P2

izdaja dovoljenja za občasno prirejanje posamezne klasične igre na srečo

7

ZIS

P2

izdaja soglasja za pridobitev ali odsvojitev delnic prireditelja oziroma koncesionarja

8

ZIS

P2

izdaja soglasja za pridobitev ali odsvojitev deležev oziroma delnic koncesionarja za igralni salon

9

ZIS

P2

uvrstitev nove igre v eno od vrst posebnih iger na srečo

10

ZIS

P2

odvzem koncesije

11

ZIS

P2

izdaja dovoljenja za najem igralnih avtomatov v igralnem salonu

12

ZIS

P1, 2

imenovanje institucije za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave

13

ZIS

P2

podaljšanje imenovanja institucije za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave

14

ZIS

P2

* Na podlagi določb Zakona o igrah na srečo mora Vlada Republike Slovenije o dodelitvi ali podaljšanju koncesije za prirejanje iger na srečo odločiti najkasneje v šestih mesecih.

Legenda:

ZIS: Zakon o igrah na srečo

S: skrajšani ugotovitveni postopek (rok izdaje odločbe 1 mesec)

P1: zahteven ugotovitveni postopek (rok izdaje odločbe 2 meseca)

P2: najzahtevnejši ugotovitveni postopek (rok izdaje odločbe 2 meseca)«