Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

APLIKACIJA E-DOLG

Ministrstvo za finance (Sektor za upravljanje javnega premoženja in nadzor nad zadolževanjem javnega sektorja) uporablja aplikacijo e-Dolg, ki omogoča vsem zunanjim uporabnikom, ki se nahajajo na seznamu pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah, da v skladu z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09) ter Pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13) v elektronski obliki pošiljajo podatke o stanju, spremembi in oceni zadolževanja.

 

Zadolževanje v skladu z zgoraj navedeno uredbo pomeni:

 1. najem posojila ali kredita,
 2. izdajo jamstva za obveznosti druge osebe iz naslova kreditov, posojil ali dolžniških vrednostnih papirjev,
 3. izdajo dolžniških vrednostnih papirjev,
 4. finančni najem (lizing) v primeru zadolževanja pravnih oseb, ki so na seznamu iz 1. člena te uredbe in hkrati v skladu s standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev razvrščene v sektor S 13. DRŽAVA.
 5. plasmaji prostih denarnih sredstev (zadolžitve) med povezanimi družbami

Krediti po tej uredbi so tudi okvirni krediti, krediti po načelu tekočega računa in revolving krediti. Med zadolžitve po tej uredbi NE sodijo blagovni krediti.

 

ROKI ZA ODDAJO OBRAZCEV PREKO APLIKACIJE E-DOLG:

Za vse pravne osebe iz 87. člena ZJF:
do 31.1. tekoče leto – obrazec »Stanje zadolženosti (ED-11)« za preteklo leto,
do 1.9. tekoče leto – obrazec »Napoved zadolževanja (ED-12)« za naslednja 3 koledarska leta oz. v 5 dneh od spremembe finančnega načrta ali drugega ustreznega akta,
v 15 dneh po končanem poslu zadolžitve (podpisu pogodbe o zadolžitvi) ali sklenjenem dodatku k obstoječi pogodbi o zadolžitvi – obrazec »Pogodbe in dinamika (ED-10)« po predhodni predložitvi kopije pogodbe o zadolžitvi,
v 5 dneh po vsakem realiziranem črpanju glavnice, odplačilu glavnice, plačilu obresti in stroškov ter spremembi plana črpanja ali plačila glavnice, obresti in stroškov – sprememba obrazca »Pogodbe in dinamika (ED-10)«.
Dodatno za pravne osebe iz 87. člena ZJF, ki so po sektorski klasifikaciji razvrščene v sektor S 13. DRŽAVA:
do 30. aprila tekočega leta - obrazec »Stanje zadolženosti (ED-11)« za 1. trimesečje tekočega leta,
do 31. julija tekočega leta - obrazec »Stanje zadolženosti (ED-11)« za 2. trimesečje tekočega leta,
do 31. oktobra tekočega leta - obrazec »Stanje zadolženosti (ED-11)« za 3. trimesečje tekočega leta,
do 31. januarja tekočega leta - obrazec »Stanje zadolženosti (ED-11)« za 4. trimesečje preteklega leta.


Pravne osnove:

 1. Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09).
 2. Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13):

Za ureditev dostopa do aplikacije e-Dolg mora uporabnik Ministrstvu za finance dostaviti izpolnjen obrazec ZAHTEVEK ZA DODELITEV PRAVIC – Z8. Obrazec je potrebno izpolniti tudi v primeru sprememb podatkov (npr .elektronskega naslova), spremembe gesla, predvsem pa ob spremembi uporabnika, ki bo pošiljal podatke preko aplikacije e-Dolg.

 

Programski paket za zagotovitev dostopa do aplikacije e-Dolg, navodila za zagotovitev dostopa do aplikacije in navodila za tiskanje dokumentov:

 

 

Multimedijska predstavitev uporabe aplikacije e-Dolg:
Datoteka multimedijske predstavitve (4,42 MB)

 

Postopek ogleda predstavitve:

 • shranite multimedijsko predstavitev na lokalni disk,
 • datoteko MultimedijskaPredstavitev.zip si razširite na izbrano lokacijo,
 • poženite datoteko Index.htm,
 • iz menija, ki se vam odpre, izberite predstavitev, ki si jo želite ogledati.
 • V primeru, da se odpre prazno okno, kot je razvidno iz datoteke Doc5.pdf, kliknite na rumeno vrstico in med ponujenimi opcijami označite »Allow Blocked Content...« in »Yes« in predstavitev se bo zagnala.

 

Navodilo za menjavo gesla:

 

 

Pomoč uporabnikom:

 

elektronska pošta: mf.sujp_edolg@mf-rs.si

telefonske številke:

 1. vsebinska vprašanja glede poročanja o zadolževanju: 01/369-6449 ali 01/369-6646
 2. pomoč pri nameščanju aplikacije in v primeru tehničnih težav v zvezi z aplikacijo: 01/369-6277