Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POROŠTVA PRAVNIH OSEB JAVNEGA SEKTORJA

Sektor za upravljanje javnega premoženja na področju izdaje poroštev (jamstev) pravnih oseb javnega sektorja (pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah) drugim pravnim osebam zbira podatke in spremlja izdana poroštva (jamstva) kot potencialni dolg pravnih oseb javnega sektorja. Pravna osnova za zbiranje podatkov je Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13).

 

Pravne osebe javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah morajo poleg posredovanja podatkov o svojih izdanih poroštvih (jamstvih), razen v primeru, da izdaja poroštev (jamstev) predstavlja zakonsko predpisano dejavnost te pravne osebe, skladno z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09) pred izdajo poroštva (jamstva) pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za finance in predhodno tudi pozitivno mnenje resornega ministrstva. Izdaja poroštva (jamstva) se namreč skladno s 3. členom Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah šteje kot zadolžitev in všteva v dolg pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah.

 

Stanje izdanih poroštev pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah v letih 2007-2018