Skoči na vsebino

POROŠTVA PRAVNIH OSEB JAVNEGA SEKTORJA

Sektor za upravljanje javnega premoženja na področju izdaje poroštev (jamstev) pravnih oseb javnega sektorja (pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah) drugim pravnim osebam zbira podatke in spremlja izdana poroštva (jamstva) kot potencialni dolg pravnih oseb javnega sektorja. Pravna osnova za zbiranje podatkov je Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13).

 

Pravne osebe javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah morajo poleg posredovanja podatkov o svojih izdanih poroštvih (jamstvih), razen v primeru, da izdaja poroštev (jamstev) predstavlja zakonsko predpisano dejavnost te pravne osebe, skladno z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09) pred izdajo poroštva (jamstva) pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za finance in predhodno tudi pozitivno mnenje resornega ministrstva. Izdaja poroštva (jamstva) se namreč skladno s 3. členom Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah šteje kot zadolžitev in všteva v dolg pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah.

 

Stanje izdanih poroštev pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah v letih 2007-2018