Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

FINANČNO PREMOŽENJE DRŽAVE

Skladno s Pravilnikom o načinu in rokih zagotavljanja podatkov za vodenje centralne evidence finančnega premoženja države oziroma občine  mora Pristojno ministrstvo oziroma drugi pristojni državni organ podatke o posamezni naložbi, s katero upravlja, na predpisanem obrazcu posredovati Ministrstvu za finance.

 

Podatke, s katerimi pristojno ministrstvo samo ne razpolaga in jih potrebuje za zagotavljanje podatkov za potrebe vodenja centralne evidence finančnega premoženja države, morajo pristojnemu ministrstvu zagotoviti posredni proračunski uporabniki in druge pravne osebe, v katerih ima država naložbo.

Letno poročanje

Podatke, ki se posredujejo vsako leto po stanju na dan 31. 12. za posamezno leto, morajo pristojna ministrstva oziroma drugi pristojni državni organi Ministrstvu za finance sporočiti do 30. aprila naslednje leto, v pisni ali elektronski obliki na Obrazcu št. 1 za kapitalske naložbe in ostale oblike finančnega premoženja in na Obrazcu št. 2 za terjatve.

 

Pristojna ministrstva in drugi pristojni državni organi lahko podatke pošljejo po elektronski pošti na naslov gp.mf(at)gov.si ali na 3.5 disketah po pošti na naslov :

 

Ministrstvo za finance
Direktorat za javno premoženje
SUJP
Zupančičeva 3

1000 Ljubljana

Tekoče poročanje

Pristojna ministrstva in drugi pristojni državni organi morajo vse podatke o vzpostavitvi, prenehanju ali spremembah kapitalskih naložb in spremembah pravnih oseb, v katerih je posamezna kapitalska naložba, v 30 dneh od nastanka poslovnega dogodka posredovati Ministrstvu za finance na Obrazcu št. 1, pri čemer morajo izpolniti rubriko I. Osnovni podatki, med ostalimi rubrikami pa samo tiste relevantne podatke, ki so se spremenili.

 

Pristojna ministrstva in drugi državni organi tekoče poročajo na enak način kot pri letnem poročanju, na naslov naveden zgoraj.