Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GRADIVA

Pregled uvedbe evra v Sloveniji (v angleškem jeziku) (538 KB)

Priloge (v angleškem jeziku) (3551 KB)

Navodilo o valuti poročanja za davčne in carinske namene
Zakon o uvedbi eura(74 KB) , angleški prevod: Euro Adoption Act (ZUE)(21 KB)
 

Državni zbor RS je na seji dne 26.10.2006 sprejel Zakon o uvedbi eura (ZUE).

Izjava o skladnosti predloga zakonskega ali podzakonskega akta s pravnim redom EU(13 KB)

Uredbe Sveta (ES) na katere se navezuje zakon:

  • Uredba Sveta (ES) št. 1103/97 z dne 17. junija o nekaterih določbah v zvezi z uvajanjem evra, spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 2595/2000 z dne 27. novembra 2000 (UL L št. 162 z dne 19. junija 1997, str. 1, s spremembami) (107 KB)
  • Uredba o uvedbi evra (ES) št. 974/98z dne 3. maja 1998, spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 2596/2000 z dne 27. novembra 2000 (veljavna je bila do 17. januarja 2006). Ta uredba je bila ponovno spremenjena, in sicer zato, da bi omogočila uvedbo evra v državah članicah, ki tega še niso storile. Ta zadnja sprememba je Uredba Sveta (ES) št. 2169/2005 z dne 21. decembra 2005 in je stopila v veljavo dne 18. januarja 2006 (UL L št. 139 z dne 11. 5. 1998, str. 1, s spremembami) 
  • Uredba Sveta (ES) št. 2866/98 z dne 31. decembra 1998 o menjalnih razmerjih med evrom in valutami držav članic, ki sprejemajo evro je bila dopolnjena za Slovenijo z Uredbo Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne 11. julija 2006 (UL L št 195 z dne 15. 7. 2006, str 1) (35 KB)
  • Odločba Sveta (ES) št. 495/2006 z dne 11. julija 2006, v skladu z drugim odstavkom 122. člena Pogodbe o Evropski skupnosti o uvedbi enotne valute v Sloveniji 1. januarja 2007 (UL L št 195 z dne 15. 7. 2006, str 25) (48 KB)
Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE) (1,4 MB)
Načrt uvedbe evra(0,4 MB)

Načrt uvedbe evra - druga dopolnitev(0,3 MB)

Načrt uvedbe evra - prva dopolnitev(0,4 MB)

Komunikacijska strategija (0,2 MB)
Postopki redenominacije državnih vrednostnih papirjev
Program vstopa v ERM 2 in prevzem evra(1,2 MB)
Konvergenčni program