Skoči na vsebino

GRADIVA

Pregled uvedbe evra v Sloveniji (v angleškem jeziku) (538 KB)

Priloge (v angleškem jeziku) (3551 KB)

Navodilo o valuti poročanja za davčne in carinske namene
Zakon o uvedbi eura(74 KB) , angleški prevod: Euro Adoption Act (ZUE)(21 KB)
 

Državni zbor RS je na seji dne 26.10.2006 sprejel Zakon o uvedbi eura (ZUE).

Izjava o skladnosti predloga zakonskega ali podzakonskega akta s pravnim redom EU(13 KB)

Uredbe Sveta (ES) na katere se navezuje zakon:

  • Uredba Sveta (ES) št. 1103/97 z dne 17. junija o nekaterih določbah v zvezi z uvajanjem evra, spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 2595/2000 z dne 27. novembra 2000 (UL L št. 162 z dne 19. junija 1997, str. 1, s spremembami) (107 KB)
  • Uredba o uvedbi evra (ES) št. 974/98z dne 3. maja 1998, spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 2596/2000 z dne 27. novembra 2000 (veljavna je bila do 17. januarja 2006). Ta uredba je bila ponovno spremenjena, in sicer zato, da bi omogočila uvedbo evra v državah članicah, ki tega še niso storile. Ta zadnja sprememba je Uredba Sveta (ES) št. 2169/2005 z dne 21. decembra 2005 in je stopila v veljavo dne 18. januarja 2006 (UL L št. 139 z dne 11. 5. 1998, str. 1, s spremembami) 
  • Uredba Sveta (ES) št. 2866/98 z dne 31. decembra 1998 o menjalnih razmerjih med evrom in valutami držav članic, ki sprejemajo evro je bila dopolnjena za Slovenijo z Uredbo Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne 11. julija 2006 (UL L št 195 z dne 15. 7. 2006, str 1) (35 KB)
  • Odločba Sveta (ES) št. 495/2006 z dne 11. julija 2006, v skladu z drugim odstavkom 122. člena Pogodbe o Evropski skupnosti o uvedbi enotne valute v Sloveniji 1. januarja 2007 (UL L št 195 z dne 15. 7. 2006, str 25) (48 KB)
Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE) (1,4 MB)
Načrt uvedbe evra(0,4 MB)

Načrt uvedbe evra - druga dopolnitev(0,3 MB)

Načrt uvedbe evra - prva dopolnitev(0,4 MB)

Komunikacijska strategija (0,2 MB)
Postopki redenominacije državnih vrednostnih papirjev
Program vstopa v ERM 2 in prevzem evra(1,2 MB)
Konvergenčni program