Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROGRAMI STABILNOSTI

Dopolnitev 2019

 

Progam stabilnosti za leto 2019 je Vlada RS sprejela 26. aprila 2019 in je pripravljen istočasno kot Odlok o okviru za pripravo proračunov 2020–2022, ki določa najvišji možni obseg izdatkov sektorja država za posamezno proračunsko leto ter ciljne salde in najvišji možni obseg izdatkov posamezne blagajne javnega financiranja za posamezno leto.

 

Pregled v letu 2019 je pokazal, da se je Sloveniji v tem srednjeročnem obdobju minimalni MTO spremenil. Slovenija mora tako do leta 2022 doseči strukturni saldo sektorja država v višini minus 0,25 % BDP in ne kot do sedaj plus 0,25 % BDP. Pri tem moramo zagotoviti takšen splet ekonomskih politik, ki omogoča, da na tem srednjeročnem cilju ostanemo in da ne ogrožamo gospodarske rasti.

 

Skladno z zadnjo makroekonomsko napovedjo se v srednjeročnem obdobju predvideva ohranjanje presežka sektorja država. Po presežku leta 2018 v višini 0,7 % BDP (SURS, 19. 4. 2019) se bo leta 2019 presežek zvišal na 0,9 % BDP in do leta 2022 postopoma na 1,2 % BDP. Presežek je posledica pozitivnih ekonomskih trendov, znižanja obrestnih mer in do leta 2018 zajezenih javnih izdatkov. V letu 2020 bo presežen nov srednjeročni cilj (strukturni saldo bo enak –0,17 % BDP) in se bo zaradi pravil Pakta stabilnosti in rasti izboljševal do strukturnega uravnoteženja v letu 2022 (strukturni saldo bo enak +0,06 % BDP).

 

V novem srednjeročnem ciklu od 2020 – 2022 je povprečna načrtovana rast izdatkov 3,7 % in je še naprej nižja od rasti prihodkov (3,9 %) in od nominalne rasti BDP ter pod povprečjem večletne rasti potencialnega BDP.