Skoči na vsebino

LETNI PREGLED RASTI 2011

 

Letni pregled rasti, ki ga je Evropska komisija sprejela 12. januarja 2011, določa smer evropskega razvoja v naslednjem letu – opredeljenih je bilo deset ukrepov za doseganje makroekonomske in javnofinančne stabilnosti, strukturnih prilagoditev in krepitve rasti. Dokument pomeni začetek prvega evropskega semestra, ki spreminja način vladnega oblikovanja ekonomskih in fiskalnih politik. Celostni pristop EU kot celote, ki se osredotoča na ključne ukrepe v okviru strategije Evropa 2020, je po našem mnenju prava smer ukrepanja.

 

V sporočilu o letnem pregledu rasti Komisija poudarja celostni pristop k oživitvi gospodarstva, ki je osredotočen na ključne ukrepe iz strategije Evropa 2020 in zajema tri glavna področja:


• potrebo po strogi fiskalni konsolidaciji, da bi se okrepila makroekonomska stabilnost,


• strukturne reforme za večjo zaposlenost ter


• ukrepe za krepitev rasti.

 

 

Deset ukrepov, ki jih Komisija izpostavlja kot prioritetna, lahko razporedimo v tri glavna področja:

 

- Osnovni pogoji za rast

1. Dosledno izvajanje fiskalne konsolidacije.
2. Popravek makroekonomskih neravnovesij
3. Zagotavljanje stabilnosti v finančnem sektorj

 

- Učinkovito delovanje trga dela in ustvarjanje delovnih mest

4. Zagotavljanje večje privlačnosti delovnih mest
5. Reforma pokojninskih sistemov
6. Ponovno zaposlovanje brezposelnih
7. Uravnoteženje varnosti in prilagodljivosti


- Rast kot prednostna naloga

8. Izkoriščanje potenciala enotnega trga
9. Pridobitev zasebnega kapitala za financiranje rasti
10. Ustvarjanje stroškovno učinkovitega dostopa do energije.

 

 

Dokumenti:

 

Letni pregled rasti: Spodbujanje ukrepov EU za celovit odziv na krizo

 

Priloga 1: Poročilo o napredku strategije Evropa 2020

 

Priloga 2: Makroekonomsko poročilo

 

Priloga 3: Osnutek skupnega poročila o zaposlovanju