Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SREDNJEROČNI JAVNOFINANČNI OKVIR

V Sloveniji je kot srednjeročni fiskalni okvir služil Program stabilnosti, v aprilu 2016 pa je bil v skladu s 6. členom Zakona o fiskalnem pravilu sprejet Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja države od 2017 do 2019. S tem Slovenija izpolnjuje zahteve Direktive Sveta 2011/85/EU o zahtevah v zvezi s srednjeročnimi proračunskimi okvirji držav članic.

 

Slovenija je na podlagi spremembe 148. člena Ustave RS v letu 2015 sprejela Zakon o fiskalnem pravilu, ki vsebuje temeljna načela upravljanja z javnimi financami na ravni celotnega sektorja država. Zakon o fiskalnem pravilu tudi na novo določa vlogo državnega zbora v načrtovanju javnofinančne porabe.

V skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu je tako državni zbor vključen v pripravo načrta javnofinančne porabe za naslednje triletno obdobje že od samega začetka, ko postavi ključne javnofinančne okvire, ki jih je treba zasledovati pri javnofinančnem načrtovanju. Zakon določa dva ključna cilja – ciljni saldo sektorja država kot celota in posamezne blagajne javnega financiranja ter najvišji možni obseg izdatkov za sektor država in posamezne blagajne javnega financiranja (t.j. za državni proračun, proračune občin, pokojninsko in zdravstveno blagajno). 

 

19. aprila 2016 je Državni zbor sprejel okvir za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2017-2019. Okvir v skladu z zakonom določa ciljni saldo in najvišji možni obseg izdatkov sektorja država za posamezno proračunsko leto ter ciljne salde in najvišji možen obseg izdatkov posamezne blagajne javnega financiranja za naslednja tri leta, torej za leta 2017, 2018 in 2019.

 

Odlok, sprejet v aprilu 2016 je bil oblikovan na podlagi Pomladanske napovedi makroekonomskih kazalcev, ki jo pripravi UMAR. Višina ciljnega salda sektorja država in najvišjega obsega izdatkov je določena ob upoštevanju zakonskih določb, v skladu s katerimi mora država postopno doseči srednjeročno uravnoteženost javnih financ

 

Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2017 do 2019 

 

Sprememba Odloka