Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

FISKALNO PRAVILO

Fiskalno pravilo je proračunsko pravilo, s katerim se zagotavlja srednjeročna uravnoteženost prihodkov in izdatkov proračunov države brez (dolgoročnega) zadolževanja, z namenom doseganja vzdržnosti javnih financ.

Vnos fiskalnega pravila v ustavo: Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljevanju državni zbor) je 31. 05. 2013 sprejel ustavni zakon o spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list 47/13), ki se glasi: Vsi prejemki in izdatki za financiranje javne porabe, morajo biti zajeti v proračunih države. Ta sprememba je na ustavni ravni načelno opredelila t.i. fiskalno pravilo. Kasneje, 10. julija 2015, je državni zbor sprejel zakon, s katerim država konkretneje opredeljuje, kako bo obvezo najvišjega pravnega akta države uresničevala v praksi.

Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15), določa način in časovni okvir izvajanja načela srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračunov države brez zadolževanja in merila za določitev izjemnih okoliščin ter način ravnanja ob njihovem nastopu. Izvajanje fiskalnega pravila določa Zakon o javnih financah.

Zakon o fiskalnem pravilu, ki podrobneje opredeljuje načelo srednjeročne uravnoteženosti, zahteva postopno odpravo strukturnega primanjkljaja sektorja države. Odprava strukturnega primanjkljaja mora potekati skladno z dinamiko, ki jo predvideva Pakt za stabilnost in rast (SGP). Skladno s to dinamiko naj bi Slovenija strukturni primanjkljaj odpravila do leta 2020.

 

 

Zakon o fiskalnem pravilu